Έντυπη Έκδοση

ΕΠΙΑΣΕ 12% ΕΝΑΝΤΙ 5,3% ΠΡΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ 126%

3 φορές ταχύτερα τρέχει η ανεργία στην Κρήτη

Πρώτη στην αύξηση της ανεργίας τα τελευταία τρία χρόνια σε πανελλαδικό επίπεδο είναι η Κρήτη. Ωστόσο, κατά τη φετινή περίοδο, την υψηλότερη ανεργία κατέχει η περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 16,5%, ενώ η περιφέρεια Κρήτης καταγράφει 12%.

Στο σύνολο της Ελλάδας, κατά την τελευταία δεκαετία η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο σημείο της φέτος με ποσοστό 11,8%. Η πλειονότητα των ανέργων είναι γυναίκες (55%) με το ποσοστό στους άνδρες να φτάνει το 45%.

Αυτά είναι βασικά συμπεράσματα νέας έρευνας για την ανεργία, με πανελλαδική σύγκριση των περιφερειών της Ελλάδας, που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Την έρευνα συντόνισε ο συντονιστής σπουδών και έρευνας του ΜΑΙΧ δρ Γιώργος Μπαουράκης, σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κώστα Ζαπουνίδη και με τη συμμετοχή του Περικλή Δράκου από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ερευνητή στο ΜΑΙΧ Γιώργου Αγγελάκη.

Τα δεδομένα είναι από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Οι πηγές προέλευσής τους είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, αναλύοντας «τα ποσοστά ανεργίας κατά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι τα 3 τελευταία χρόνια, το ποσοστό ανεργίας στην Κρήτη ακολουθεί ανοδική πορεία και φτάνει να είναι υπερδιπλάσιο το 2010.

Συγκεκριμένα, για την τελευταία τριετία παρατηρούμε ότι η ανεργία στην Κρήτη αυξήθηκε από το 5,3% το 2007 στο 12% το 2010, σημειώνοντας μια μεταβολή κατά 126%, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση της ανεργίας ήταν 42,2%.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες, τις μεγαλύτερες αυξήσεις, εκτός της Κρήτης, παρουσίασαν οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων κατά 81,3% και Νοτίου Αιγαίου κατά 68,5%».

Μορφωτικό επίπεδο

Βλέποντας το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων στην Ελλάδα για τη φετινή περίοδο «παρατηρούμε ότι η κατανομή των ανέργων είναι περίπου ομοιόμορφη, με το 33% να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους το 21% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και το 12% απόφοιτοι ΑΕΙ. Το 36% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 31% απόφοιτοι ή μη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετικά με τους ανέργους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και για όλες τις περιφέρειες οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) σε σχέση με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Οσον αφορά τις περιφέρειες, το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζεται στην περιφέρεια Αττικής με 41%, ενώ στην περιφέρεια Κρήτης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 27%. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία