Έντυπη Έκδοση

**ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Ποιες ώρες ισχύει το νυχτερινό ρεύμα τον χειμώνα

«Σπαστά», όπως και σε κάθε χειμερινή περίοδο, θα γίνεται από σήμερα και μέχρι τις 30 Απριλίου η χρέωση για το μειωμένο -νυχτερινό- τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Οι δικαιούχοι καταναλωτές θα έχουν μειωμένη χρέωση για τις ώρες από 15.30 έως 17.30 και από 2.00 έως 8.00, αντί για το συνεχόμενο ωράριο 23.00 έως 7.00 που ίσχυε από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Η χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος στο μειωμένο οικιακό τιμολόγιο (Γ1Ν) περιλαμβάνει δύο περιόδους κατά τη διάρκεια του 24ώρου: την περίοδο κατά την οποία η χρέωση γίνεται με βάση το κανονικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και την περίοδο της μειωμένης χρέωσης με συνεχές ή τμηματικό ωράριο.

Η τελική χρέωση προκύπτει από το άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια ( ευρώ ανά kWh) και της χρέωσης για το πάγιο ( ευρώ ανά τετράμηνο), τα οποία, για το τιμολόγιο κανονικής χρέωσης (ημέρας) βαίνουν κλιμακούμενα όσο αυξάνεται η κατανάλωση, ενώ για το τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης (νύχτας) είναι σταθερά και όχι κλιμακούμενα.

Στο τιμολόγιο κανονικής χρέωσης (ημέρας), οι τιμές χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος ( ευρώ /ΩΧΒ) αναλογούν σε κλίμακες κατανάλωσης τετραμηνιαίας βάσης.

Δηλαδή σε ποσότητες ρεύματος που καταναλώνονται σε χρονική περίοδο 120 ημερών και τιμολογούνται με συγκεκριμένη τιμή σε κάθε ζώνη κατανάλωσης (0-800 ΩΧΒ, 801-1600 ΩΧΒ, 1.601-2.000 ΩΧΒ, 2.001-3.000 ΩΧΒ, κ.τλ.), ενώ στο τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης (νύχτας), οι τιμές χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Α /ΩΧΒ) είναι σταθερές, δηλαδή ανεξάρτητες του ύψους κατανάλωσης.

Το πάγιο για το «νυχτερινό» είναι 3,98 ευρώ ενώ η χρέωση είναι σταθερή σε 0,05279 ευρώ /khw.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
ΔΕΗ