Έντυπη Έκδοση

Σε καθεστώς προστασίας η λίμνη της Καστοριάς

Υπό καθεστώς προστασίας τίθεται η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Καστοριάς, συνολικής έκτασης 246 χιλιάδων στρεμμάτων, με προεδρικό διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία.

Με το προεδρικό διάταγμα η λίμνη χωρίζεται σε 10 ζώνες προστασίας και περιορίζεται η δόμηση και άλλες δραστηριότητες Με το προεδρικό διάταγμα η λίμνη χωρίζεται σε 10 ζώνες προστασίας και περιορίζεται η δόμηση και άλλες δραστηριότητες Με το ίδιο διάταγμα συστήνεται και ο πολυσυζητημένος φορέας διαχείρισης της περιοχής, στον οποίο η τοπική κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της για τη διάσωση της λίμνης, που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας.

Οπως αναφέρεται στο Π.Δ. που είχε συνταχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τη θεσμοθέτηση της λίμνης της Καστοριάς και της παράκτιας περιοχής ως προστατευόμενης επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση και διαχείριση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος. Η περιοχή, που βρίσκεται στον κεντρικό μεσογειακό μεταναστευτικό διάδρομο της παγκόσμιας ορνιθοπανίδας, αποτελεί σύμπλεγμα υγρότοπων διεθνούς σημασίας -από τους πλουσιότερους της Ευρώπης- στο οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η λίμνη χωρίζεται σε δέκα ζώνες προστασίας, ενώ προβλέπονται περιορισμοί στη δόμηση και σε δραστηριότητες.

«Ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγρότοπου Λίμνης Καστοριάς» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα ασχολείται με τη διοίκηση και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η κατάρτιση μελετών και ερευνών, η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων, η κατασκευή, η επισκευή και η συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης. Θα διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ θα είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση αδειών που αφορούν την επιστημονική έρευνα εντός της προστατευόμενης περιοχής αλλά και την ξενάγηση επισκεπτών και τη διεξαγωγή οικοτουριστικών προγραμμάτων.

Η ίδρυση του φορέα θα προκαλέσει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 50.000 ευρώ, ενώ για τη λειτουργία του προβλέπονται δαπάνες ύψους 235.952 ετησίως.

Στις μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ., που έχει στηριχθεί σε ειδική περιβαλλοντική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ, ορίζεται ότι για τα έργα που έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται, θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια να επανεξεταστεί η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους προκειμένου να κριθεί εάν πρέπει ή όχι να παύσει η λειτουργία τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Περιβάλλον & οικολογία