Έντυπη Έκδοση

Προκήρυξη για 26 θέσεις

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την προκήρυξη 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) που αφορά διοικητικό προσωπικό.

Οι θέσεις αυτές αφορούν την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των κεντρικών της υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με το παράρτημά της, η αναλυτική περιγραφή των θέσεων εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, βρίσκονται από σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1) μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού ΕΡΤ Α.Ε., Μεσογείων 432, ΤΚ 15342, Αγ. Παρασκευή) από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού της ΕΡΤ στα τηλέφωνα 210 6075681-82 και 210 6075657, τις ώρες 08.30-14.30.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Με λέξεις-κλειδιά
ΕΡΤ