Έντυπη Έκδοση

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2011 * ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

Διαλλακτικότερη είδε την τρόικα η ΓΣΕΕ

Για το 2011 μετατίθεται το θέμα των συμβάσεων και της δυνητικής μείωσης των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το ζήτημα της Διαιτησίας φαίνεται να κλείνει μάλλον συμβιβαστικά.

Και τα δύο θέματα, αυτό της «ισόρροπης» προσφυγής στη Διαιτησία τόσο των εργοδοτών όσο και των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά και της απόκλισης των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών -ακόμη και με αμοιβές κάτω από τους βασικούς μισθούς- προβλέπονταν στο Μνημόνιο.

Ομως το θέμα των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα και, ουσιαστικά, η μετονομασία των ατομικών συμβάσεων σε συλλογικές (με την ομαδική υπογραφή ατομικών συμβάσεων έναντι ενός απειλούντος εργοδότη στις μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν υφίσταται συλλογική έκφραση-σωματείο) συναντά την έντονη αντίδραση των συνδικάτων και την άρνηση υιοθέτησης ενός τέτοιου μέτρου από την υπουργό Εργασίας, Λούκα Κατσέλη.

Με προϋποθέσεις

Το αρμόδιο υπουργείο θέτει προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να συνάψει επιχειρησιακή σύμβαση κάτω της κλαδικής (σ.σ. αλλά όχι κάτω της Εθνικής Γενικής που υπογράφει η ΓΣΕΕ). Καθεστώς το οποίο παραπέμπει σε μια προβληματική επιχείρηση και στόχος είναι η διάσωση των θέσεων εργασίας. Εστω και με σκληρό μισθολογικό κόστος για τους εργαζομένους. Το οποίο όμως θα έχει ημερομηνία λήξης, το πολύ μία διετία, ενώ αμέσως μετά προβλέπεται η ανάδυση των μισθών στο επίπεδο των κλαδικών μισθών.

Χθες το προεδρείο της ΓΣΕΕ είχε συνάντηση με την τρόικα για το θέμα των συμβάσεων. Η εργατική πλευρά διείδε κάμψη της αδιαλλαξίας των επιτηρητών. Σε κάθε περίπτωση προειδοποίησε ότι θα αντιδράσει με σκληρές απεργιακές κινητοποιήσεις εάν θεσμοθετηθεί οι πραγματικοί μισθοί να πέσουν μαζικά κάτω από τις προβλέψεις των κλαδικών συμβάσεων. Και κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου υποστηρίζει ότι η εν λόγω ρύθμιση «διαμορφώνει διαφορετικούς όρους εργασίας για τους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου, ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις επιμέρους επιχειρήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, θα ευνοείται ο εργοδοτικός συνδικαλισμός ενώ η προνομιακή διαμόρφωση των όρων εργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο θα χρησιμοποιείται από τους επιμέρους εργοδότες ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που με βεβαιότητα θα νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «παραβιάζεται το άρθρο 1 εδ. α' του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που αφορά την προστασία της περιουσίας, αφού η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης σε περίπτωση συρροής συλλογικών ρυθμίσεων συνιστά υλοποίηση του κοινωνικού δικαιώματος εργασίας (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος), το οποίο και στην προκείμενη περίπτωση προσβάλλεται».

Ισότιμη προσφυγή

Ως προς τη Διαιτησία, η κ. Κατσέλη εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει στη Βουλή τη σχετική ρύθμιση. Ενημερώνοντας το υπουργικό συμβούλιο, η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι και τα δύο μέρη (εργαζόμενοι και εργοδότης) θα έχουν την ευχέρεια ισότιμης προσφυγής στη Διαιτησία, στην περίπτωση που το άλλο μέρος δεν αποδεχτεί το αποτέλεσμα της Μεσολάβησης. Και το αποτέλεσμα αυτής θα είναι υποχρεωτικό.

Ορίζεται η δημιουργία διακριτών Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα σε 38, εκ των οποίων οι 12 θα είναι διαιτητές. Οι οποίοι θα έχουν τριετή θητεία, που είναι δυνατόν να ανανεώνεται.

Η πρόσληψη και η αξιολόγηση των μεσολαβητών και διαιτητών, καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας Μεσολαβητών και Διαιτητών αποφασίζεται με την ομόφωνη απόφαση 7 τουλάχιστον μελών του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (3 της ΓΣΕΕ, 3 των εργοδοτών και 3 του κράτους -εκ των οποίων 1 πανεπιστημιακός και 1 δικαστικός). *

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Απασχόληση και ανεργία
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΣΕΕ
ΔΝΤ