Έντυπη Έκδοση

Πρακτικές συμβουλές

Τα ελληνικά κτίρια απορροφούν το 1/3 της καταναλισκόμενης ενέργειας και εκπέμπουν το 45% διοξειδίου του άνθρακα. Στις ελληνικές κατοικίες η θέρμανση αντιπροσωπεύει το 60% του συνόλου και η θέρμανση νερού το 10%.

Τα κτίρια κατοικιών αντιπροσωπεύουν το 73% του συνόλου στην Ελλάδα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικές, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μόνο το:

* 5,1% έχουν μόνωση εξωτερικών τοίχων (αφού μόνο το 6,7% χτίστηκε μετά το 1981, οπότε άρχισε να ισχύει ο Κανονισμός Θερμομόνωσης)

* 2,1% έχουν διπλά τζάμια

* 30,4% έχουν μόνωση δώματος

* 12,7% έχουν μόνωση πιλοτής

* 1,5% έχουν μόνωση δαπέδου

* 4,2% έχουν μόνωση σωληνώσεων στην εγκατάσταση θέρμανσης

Το 35,5% των κατοικιών διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, όπου καταναλώνεται σχεδόν αποκλειστικά πετρέλαιο, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια θερμαίνονται με ανεξάρτητα συστήματα που καταναλώνουν πετρέλαιο, ξύλα, ηλεκτρική ενέργεια, στερεά καύσιμα ή υγραέριο. Για την παραγωγή ζεστού νερού το 26% χρησιμοποιεί πετρέλαιο, το 78% ηλεκτρική ενέργεια, το 3,7% ξύλο και στερεά καύσιμα, το 0,1% υγραέριο και το 15,1% ηλιακή ενέργεια.

Οικοσυσκευές

* Ψυγείο

- Διατηρείτε το χώρο συντήρησης στους 4-5oC και την κατάψυξη στους -16oC.

- Ελέγχετε την απόψυξη του καταψύκτη, εάν δεν είναι αυτόματη, για να μη μαζεύεται πάγος πάνω από 0,5 cm.

- Ελέγχετε το λάστιχο περιμετρικά της πόρτας του ψυγείου και το αν η πόρτα κλείνει ερμητικά.

- Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του θαλάμου συντήρησης για να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

- Αποφεύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου κοντά σε καλοριφέρ, σε εντοιχισμένους χώρους ή την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία, γιατί επιβαρύνουν την λειτουργία του.

Για την αγορά ψυγείου

- Αναζητήστε την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.

- Επιλέξτε τα πιο αποδοτικά ενεργειακά ψυγεία, που είναι σε μεγέθη από 0,4-0,6 m3 (16-29 ft3).

- Αντικαταστήστε το παλιό σας ψυγείο. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970 καταναλώνει σχεδόν 5 φορές περισότερο απ' ό,τι τα ψυγεία που διατίθενται σήμερα στην αγορά.

* Καταψύκτες

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στους -18oC.

- Ελέγχετε το λάστιχο περιμετρικά της πόρτας του καταψύκτη και αν η πόρτα κλείνει ερμητικά.

- Αποφεύγετε την τοποθέτηση ζεστών αντικειμένων στον καταψύκτη.

- Αποφεύγετε την τοποθέτηση του καταψύκτη κοντά σε καλοριφέρ, σε εντοιχισμένους χώρους ή την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία, γιατί επιβαρύνουν την λειτουργία του.

Για την αγορά καταψύκτη

- Επιλέξτε τους πιο αποδοτικούς ενεργειακά καταψύκτες με την πόρτα πάνω (αν και λιγότερο λειτουργικοί, είναι 10-25% πιο αποδοτικοί από τους τύπους με εμπρόσθια πόρτα) και με χειροκίνητη απόψυξη (35-40% πιο αποδοτικοί από τους τύπους με αυτόματη απόψυξη).

* Πλυντήρια ρούχων

- Ρυθμίστε το πρόγραμμα πλύσης και θερμοκρασίας του νερού. Περίπου 90% της ενέργειας που καταναλώνει η συσκευή χρησιμοποιείται για να θερμάνει το νερό. Ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία από τους 50oC στους 40oC μειώνετε το κόστος πλύσης μέχρι και 26%.

- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο όταν είναι γεμάτο, χωρίς όμως να το υπερφορτώνετε. Συνήθως το πλύσιμο μιας μεγάλης ποσότητας ρούχων είναι πιο αποδοτικό από το πλύσιμο δύο μικρών ποσοτήτων.

- Επιλέξτε τον οικονομικό κύκλο πλυσίματος και περιορίστε επίσης την κατανάλωση νερού.

Για την αγορά πλυντηρίου ρούχων:

- Επιλέξτε μια συσκευή με οριζόντιο άξονα περιστροφής του κάδου (συνήθως με εμπρόσθια πόρτα) που καταναλώνουν λιγότερο νερό.

- Αντικαταστήστε το παλιό σας πλυντήριο. Για παράδειγμα, τα καινούργια πλυντήρια καταναλώνουν 20% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αυτά που κατασκευάστηκαν το 1994.

- Οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές με κάδο οριζόντιου άξονα καταναλώνουν 260-280 kwh/χρόνο.

* Στεγνωτήρια ρούχων

-Τα στεγνωτήρια ρούχων είναι, μετά τα ψυγεία, οι πλέον ενεργοβόρες οικιακές συσκευές.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμαινόμενο χώρο.

- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα έπειτα από κάθε χρήση.

- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο όταν είναι γεμάτο, χωρίς όμως να το υπερφορτώνετε.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συνεχόμενες χρήσεις, εκμεταλλευόμενοι τη συσσωρευμένη θερμότητά της.

Για την αγορά στεγνωτηρίου ρούχων

- Επιλέξτε μια συσκευή με αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ρούχων που αυξάνει τον στατικό ηλεκτρισμό και μειώνει την αντοχή τους. Ο αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας και υγρασίας μειώνει την κατανάλωση κατά 10% και 15% αντίστοιχα.

- Εξετάστε τη δυνατότητα αγοράς συσκευής φυσικού αερίου.

* Πλυντήρια πιάτων

- Ρυθμίστε το πρόγραμμα πλύσης και θερμοκρασίας του νερού. Περίπου 80% της ενέργειας που καταναλώνει η συσκευή χρησιμοποιείται για να θερμάνει το νερό.

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν είναι γεμάτο ή επιλέξτε τον οικονομικό κύκλο πλυσίματος αποφεύγοντας την πρόπλυση των πιάτων.

Για την αγορά πλυντηρίου πιάτων

- Επιλέξτε μια συσκευή η οποία διαθέτει διαφορετικά προγράμματα πλύσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το φορτίο των πιάτων.

- Οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές καταναλώνουν 345-450 kwh/χρόνο.

* Κουζίνες

- Προθερμαίνετε το φούρνο μόνο όταν είναι απαραίτητο, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Συνήθως μόνο το 6% της αποδιδόμενης θερμότητας απορροφάται από το φαγητό.

- Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου όταν λειτουργεί. Με κάθε άνοιγμα της πόρτας η θερμοκρασία του θαλάμου μειώνεται μέχρι και 10oC.

- Ελέγχετε το ψήσιμο ανάλογα με το χρόνο.

- Ελέγχετε την καλή εφαρμογή της πόρτας του θαλάμου.

- Χρησιμοποιείτε σκεύη που έχουν επίπεδη βάση και καλή επαφή με τις εστίες ταιριάζοντας το μέγεθος σκεύους-εστίας. Οι χύτρες ταχύτητας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 50-75%.

- Χρησιμοποιείτε τον αυτόματο καθαρισμό του φούρνου, εάν υπάρχει, αμέσως μετά το ψήσιμο όσο ο φούρνος είναι ζεστός.

Για την αγορά κουζίνας

Φωτισμός

* Εγκαταστήστε τους νέους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες.

* Σβήνετε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιείτε.

* Αποφεύγετε τη χρήση λαμπτήρων ιωδίνης (spot).

* Περιορίστε τον αριθμό των λαμπτήρων και τις ώρες λειτουργίας του εξωτερικού φωτισμού.

* Τοποθετήστε χρονοδιακόπτες για τη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού και σε κοινόχρηστους χώρους.

Νερό

* Χρησιμοποιήστε ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ζεστού νερού και μειώστε πάνω από 50% την κατανάλωση ενέργειας.

* Επιλέξτε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μικρής σχετικά χωρητικότητας, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες σας.

* Εξετάστε την απαιτούμενη ενέργεια για την πρώτη ώρα που θα πρέπει να ζεσταθεί όλο το νερό του δοχείου.

* Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα στους 50°C.

* Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτη για να λειτουργεί ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

* Περιορίστε την κατανάλωση ζεστού νερού στο πλύσιμο πιάτων και ρούχων.

* Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον οδηγό για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Ευώνημος Βιβλιοθήκη - πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Για το ίδιο θέμα
ΟΙΚΟνομία με πράσινο λίφτινγκ