Έντυπη Έκδοση

«Καλλικράτης» και για το υπ. Παιδείας

«Καλλικράτης» στα σκαριά και για το υπουργείο Παιδείας. Με στόχο τον περιορισμό του δαιδαλώδους και αναποτελεσματικού συστήματος -που θέλει τα πάντα να ρυθμίζονται από την κεντρική διοίκηση- αλλά και την εξοικονόμηση πόρων, το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των υπηρεσιών στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Καταργούνται όλα τα Γραφεία Εκπαίδευσης (είναι 334) ενώ οι αρμοδιότητές τους θα μοιραστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε οι τελευταίες ν' αποκτήσουν και μια σχετική αυτοτέλεια. Ορισμένες δε αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας θα μεταφερθούν στις περιφέρειες.

Τα Γραφεία Εκπαίδευσης ασχολούνται με τη διεκπεραίωση όλων των ενδιάμεσων πράξεων από το υπουργείο Παιδείας προς τα σχολεία.

Συγκεκριμένα: ελέγχουν τη λειτουργία των σχολείων (της περιφέρειάς τους), δίνουν οδηγίες στο σύλλογο των διδασκόντων, κρατούν τους φακέλους των εκπαιδευτικών, εγκρίνουν τις άδειες των εκπαιδευτικών και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Αυτό που επιδιώκει, σε πρώτο πλάνο, το υπ. Παιδείας είναι να ενισχύσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας, ώστε αυτή να συνδιαμορφώνει εκπαιδευτική πολιτική και όχι μόνο να εκτελεί, όπως γίνεται σήμερα. Την ίδια στιγμή, η λειτουργία συνολικά 450 Γραφείων και Διευθύνσεων σε όλη τη χώρα δημουργεί ένα τεράστιο κόστος λειτουργίας.

Το υφιστάμενο πάντως συγκεντρωτικό διοικητικό μοντέλο δεν αλλάζει, αφού παραμένει η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ στην κορυφή της πυραμίδας της διοίκησης. Μετά την κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα επίπεδα διοίκησης διαμορφώνονται ως εξής:

Σχολική μονάδα, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Κεντρική Υπηρεσία.

Αυτή τη στιγμή, μόνο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας, ο Οργανισμός του υπ. Παιδείας αποτελείται από: 5 Γενικές Διευθύνσεις, 4 Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς και 2 Ειδικές Υπηρεσίες, 40 Διευθύνσεις ( εκ των οποίων 9 ανεξάρτητες), 148 Τμήματα και 7 Γραφεία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Παιδείας
Εκπαίδευση