Ηλεκτρονική Έκδοση

Η διαδικασία για νέους και παλιούς χρήστες

Πώς θα... ξεκλειδώσετε το νέο Taxisnet

Οι νέες διαθέσιμες υπηρεσίες

Αλλάζει η διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και -σύμφωνα με τα όσα υπόσχεται η κυβέρνηση-, οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά συναλλαγές που μέχρι σήμερα απαιτούσαν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους σε ΔΟΥ. Δείτε αναλυτικά τα βήματα της σχετικής διαδικασίας για νέους χρήστες, τις αλλαγές που έρχονται στις διαθέσιμες συναλλαγές και τι ισχύει για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Taxisnet.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, η διαδικασία εγγραφής για νέους χρήστες (μετά την 6η Δεκεμβρίου του 2010) θα πραγματοποιείται σε τέσσερα βήματα.

1) Συμπληρώνετε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr την αίτηση εγγραφής δηλώνοντας username και password

2) Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από τη μεριά του υπουργείου, λαμβάνετε σημείωμα με τα στοιχεία σας και σχετική προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να πάτε στη ΔΟΥ. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε εφορία ενώ οι εταιρείες αποκλειστικά στην δική τους. H παρουσία αυτοπροσώπος είναι υποχρεωτική για όλους εκτός από τους ανήλικους, τους κατοίκους εξωτερικού, τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της Ε.Ε., οι οποίοι θα μπορούν να στέλνουν τον εκπρόσωπο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ειδικό Πληρεξούσιο που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, δεν θα είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά μια εξουσιοδότηση.

3) Αφού πάτε στην εφορία και εγκριθεί η αίτηση από το τμήμα Μητρώου (απαραίτητη ταυτότητα και ΑΦΜ), παίρνετε την βεβαίωση που περιέχει κλειδάριθμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού

4) Ενεργοποιείτε ηλεκτρονικά το λογαριασμό και αλλάζετε το αρχικό password

Ποιές είναι οι νέες διαθέσιμες υπηρεσίες ;

Οι νέοι χρήστες του TAXISNET θα μπορούν σταδιακά:

 1. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων (τροποποιητικές μέχρι σήμερα γίνονται υποχρεωτικά σε εφορία)
 2. Να λαμβάνουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
 3. Να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
 4. Να εξουσιοδοτούν λογιστές για την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους
 5. Να κάνουν μεταβολή προσωπικών στοιχείων (Μέχρι σήμερα υποχρεωτικά γίνεται στην εφορία)
Από τον Φεβρουάριο του 2011 τονίζεται πως θα παρέχεται η δυνατότητα αποστολή των εξής δηλώσεων (αρχικές εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές)!

 • ΦΠΑ (Φ1, Φ2, Φ4, Φ5)
 • Προσωρινή & Οριστική Φ.Μ.Υ.
 • Εισόδημα Μη Φυσικών Προσώπων (Ε5, Φ010, Φ011, Φ012, Φ013, Φ014)
 • Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Μη Φυσικών Προσώπων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
Χρήστες που έχουν ήδη κωδικό

Σύμφωνα με το υπουργείο, όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη κωδικό, θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν "για ικανό χρονικό διάστημα".

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να επανεγγραφούν στο νέο Taxisnet, εάν θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες. Η διαδικασία για τους "παλιούς" χρήστες περιλαμβάνει δύο βήματα (για τις νέες λειτουργίες):

α)Παραλαβή κλειδάριθμου από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο Α.Φ.Μ. και ταυτότητα ή διαβατήριο. Θα πρέπει να πάτε αυτοπροσώπως και σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό είναι αδύνατον θα πρέπει να προσκομίζετε το Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.

β)Όπως και για τους νέους χρήστες θα πάρετε βεβαίωση με τον  κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και αφού επισκεφθείτε τη σελίδα του Νέου Taxisnet στη διαδρομή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» - «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» - «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε.

Σημειώνεται πάντως πως σύμφωνα με φορολογούμενους που πήγαν στις εφορίες για την απόκτηση του κλειδαρίθμου, αρκετές ΔΟΥ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την παροχή των κωδικών και καλό θα ήταν να περιμένετε λίγο καιρό πριν πραγματοποιήσετε τη σχετική διαδικασία, ή να πάρετε ένα τηλέφωνο πρώτα.

Εξουσιοδοτήσεις λογιστών

Με την διαδικασία της αίτησης, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε λογιστή για όλες τις συναλλαγές ή για ομάδες συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τους κωδικούς σας και αφού ο λογιστής αποδεχτεί την εξουσιοδότηση θα μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό σας.

Κάθε χρήστης θα έχει δύο ρόλους. Του αυτοεξυπηρετούμενου χρήστη ή του εκπροσώπου χρήστη. Ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να δίνει τον ρόλο του εκπροσώπου στον λογιστή του.

Τα λογιστικά γραφεία από τη μεριά τους θα πρέπει για να  πιστοποιηθούν ηλεκτρονικά, αφού πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α)Να έχουν άδεια του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο γνωστοποιείται στη ΓΓΠΣ από το οικείο επιμελητήριο και

β) να έχουν κωδικό δραστηριότητας για λογιστικές υπηρεσίες  (ΚΑΔ πριν από την 1/12/2008 74120000 - 74129999 και από 1/12/2008 69200000 - 69209999)

Αφού πιστοποιηθούν θα μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν εξουσιοδότηση από τα φυσικά πρόσωπα και όταν εισέρχονται στο σύστημα να αποφασίζουν για ποιό χρήστη θέλουν να πραγματοποιήσουν συναλλαγή.

Τι αλλάζει στη διαδικασία υποβολής χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.;

Πλέον σε περίπτωση χρεωστικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για την πληρωμή στην τράπεζα χρειάζεται το σχετικό σημείωμα  που περιλαμβάνει την «Ταυτότητα Πληρωμής».

Αυτό θα εκτυπώνεται με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της χρεωστικής δήλωσης και θα είναι μια σειρά από αριθμητικά ψηφία που χωρίζεται σε 3 μέρη ως εξής :

 •  9 ψηφία ο Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου
 • 11 ψηφία πληροφορίες για το είδος και την καταληκτική ημερομηνία της οφειλής
 • Μέχρι 9 ακέραια ψηφία και 2 δεκαδικά για το ποσό της οφειλής
Δεν επιτρέπονται πληρωμές με μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό από το οφειλόμενο, ούτε πληρωμές μετά την ημερομηνία λήξης της οφειλής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών