Ηλεκτρονική Έκδοση

Προειδοποίηση στους μπαταχτσήδες εργοδότες

Διαδικασία αυτοφώρου επισύρει η μη εμπρόθεσμη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Με εγκύκλιό του προς τους επιθεωρητές, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) προειδοποιεί τους εργοδότες για τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του νόμου.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, το δώρο Χριστουγέννων και η καταβολή του, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε εργοδότη.

Ειδικότερα, το ΣΕΠΕ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ, 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας προβλέπονται τα εξής:

  • ►Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2010 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1-5-2010 μέχρι 31-12-2010.
  • ►Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2010, συγκεκριμένης δηλαδή ημερομηνίας (ΑΠ 1485/07). Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 10ης Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως. Αύξηση αποδοχών που έγινε μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • ►Η καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων θα γίνει μέχρι της 21ης Δεκεμβρίου. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Η 31/12 αποτελεί το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του δώρου.
  • ►Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρονται ποινικές κυρώσεις, βάσει των οποίων, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Όπως τονίζεται, η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης