Ηλεκτρονική Έκδοση

Πότε ισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος προς τους επιθεωρητές Εργασίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των επιχειρησιακών συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι εργοδότης και εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κοινή έκθεση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που να δικαιολογεί την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης. Το συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει εντός 20 ημερών. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η γνωμοδότησή του δεν είναι δεσμευτική.

Επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της επιχειρησιακής σύμβασης είναι η ύπαρξη επιχειρησιακού σωματείου. Αν δεν υπάρχει, συνυπογράφουν το κλαδικό σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη ομοσπονδία.

Η επιχειρησιακή σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης.

Η μείωση μισθών πέρα των συμφωνηθέντων συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών.

Διαβάστε την εγκύκλιο, επιλέγοντας το σύνδεσμο στη δεξιά στήλη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Απασχόληση και ανεργία
Σχετικά αρχεία
Η εγκύκλιος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις - 245 KB