Ηλεκτρονική Έκδοση

«Κλειδώνουν» ως τις 14/1 οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους φορείς του Δημοσίου να προχωρήσουν φέτος μόνο στις απολύτως απαραίτητες προσλήψεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης Ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης Με εγκύκλιό του ζητά να υποβάλουν στο υπουργείο τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Τα αιτήματα  θα πρέπει να κατατεθούν στο υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως τις 14 Σεπτεμβρίου, για να δρομολογηθούν οι απαραίτητες πιστώσεις.

"Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2011, με εξαίρεση τα αιτήματα που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών που λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν", επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Για την πρόσληψη εργαζομένων αορίστου χρόνου, θα πρέπει να συνοδεύονται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού το 2010.

Όσον αφορά στις συμβάσεις έργου, θα πρέπει να υποβληθούν στον ΑΣΕΠ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την πρόσληψη του προσωπικού. Θα υπογράφονται από τον υπουργό ή υφυπουργό που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

Για τους ΟΤΑ θα εκδοθεί ξεχωριστή εγκύκλιος. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου θα πρέπει να αναφέρουν αν είναι κρατικοί φορείς ή επιχορηγούνται από το κράτος με τουλάχιστον το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Η έγκριση των προσλήψεων στις ΔΕΚΟ θα χορηγείται από τη διυπουργική επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το υπουργείο υπενθυμίζει στις δημόσιες υπηρεσίες ότι έχει τεθεί από φέτος σε ισχύ ο κανόνας που επιτρέπει μονάχα μία νέα πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, καθώς και η περικοπή του αριθμού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των συμβάσεων έργου κατά 15%.

Σημειώνεται ότι λογίζονται ως νέες προσλήψεις και οι μετατάξεις προσωπικού από τις ΔΕΚΟ.

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, επιλέγοντας το σύνδεσμο στη δεξιά στήλη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχετικά αρχεία
Η εγκύκλιος για τις προσλήψεις του 2011 - 264 KB
Για το ίδιο θέμα
Προσλήψεις: το μαρτύριο της σταγόνας