Έντυπη Έκδοση

Αμφιβολίες Ακαδημίας για το ποσοστό των Ανανεώσιμων

Ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολα επιτεύξιμη θεωρεί η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να καλύπτουν το 40% της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2020.

Παράλληλα, στο πόρισμά της για την αγορά ενέργειας, η Ακαδημία τονίζει ότι είναι επείγουσα η διαμόρφωση συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού σε βάθος 10-20 ετών, προτείνει αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου και «λελογισμένη» χρήση του λιγνίτη, ώστε να βελτιωθεί το μείγμα καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω και πρέπει να τρέξει ως προς τις υποδομές για την ενίσχυση του δικτύου και τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορρόφηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι χρειάζεται να διευκολυνθούν σημαντικά οι σημερινές διαδικασίες αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο πόρισμα, η χώρα μας έχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 με βάση τις νέες επενδύσεις σε μονάδες, αλλά και την πτώση της ζήτησης ενέργειας (-0,2% το 2010). Ο λιγνίτης, που σήμερα αντιστοιχεί στο 50% της ηλεκτροπαραγωγής, θα συνεχίσει να υπερέχει έναντι των άλλων καυσίμων, ενώ τα αποθέματα λιγνίτη επαρκούν ώς το 2050. Υπό την προϋπόθεση δε ότι το κόστος ρύπων δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα μετά το 2013 και η διαφορά κόστους λιγνίτη ως προς το πετρέλαιο υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά τόνο ισοδύναμου πετρελαίου, οι λιγνιτικοί ατμοηλεκτρικοί σταθμοί θα συνεχίσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί εκείνων του φυσικού αερίου. Από την άλλη, οι μονάδες φυσικού αερίου είναι οι πιο συμφέρουσες ενεργειακά και περιβαλλοντικά.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)