Έντυπη Έκδοση

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4.489 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Περαίωση για τα ακίνητα που εντάχθηκαν στις αντικειμενικές

Περιθώριο μέχρι τέλος Απριλίου έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις ακινήτων σε 4.489 περιοχές, που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα την 1η Ιανουαρίου 2011.

Μήπως να τακτοποιούσα κείνο το κληρονομικό στο χωριό; Μήπως να τακτοποιούσα κείνο το κληρονομικό στο χωριό; Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων αποκλειστικά και μόνο για όσα βρίσκονται στις νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα από την αρχή του έτους.

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά παρέχεται προθεσμία 4 μηνών στους ιδιοκτήτες των εκκρεμών υποθέσεων ακινήτων για να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή κι εφ' όσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Διευκρινίζεται πάντως ότι αν η τετράμηνη προθεσμία υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, τότε περιορίζεται μέχρι και ένα μήνα πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού, δηλαδή το πολύ μέχρι τέλος Μαρτίου.

Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά τους ιδιοκτήτες των 4.489 οικισμών των 25 νομών: Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες που ορίστηκαν στις περιοχές αυτές κυμαίνονται από 600 ευρώ και μέχρι 3.200 ευρώ στη Σαντορίνη.

* Για παράδειγμα φορολογούμενος απεβίωσε το 1999. Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβλήθηκε το 1999 ως προς ορισμένα κληρονομιαία ακίνητα με βάση τα συγκριτικά στοιχεία. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο εντάχθηκε στο αντικειμενικό σύστημα την 1.1.2011. Η υπόθεση εκκρεμεί για έλεγχο. Ο φορολογούμενος θα υποβάλει συμπληρωματική δήλωση ως προς τα μη δηλωθέντα ακίνητα και περαίωση της αρχικής δήλωσης με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2011.

Προσοχή σε 6 σημεία

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις πρέπει να γνωρίζουν 6 σημεία:

1. Αφορά υποθέσεις ακινήτων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά το αντικειμενικό σύστημα αξιών.

2. Ο ιδιοκτήτης - φορολογούμενος μπορεί να αποδεχθεί ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία που ίσχυσε κατά την πρώτη εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή κι εφ' όσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

3. Εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, αρχική ή συμπληρωματική) και δεν έχει εκδοθεί η οικεία καταλογιστική πράξη ή έχει κοινοποιηθεί πράξη αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, ή έχει μεν καταστεί οριστική η πράξη, αλλά είχε ασκηθεί εκπρόθεσμη προσφυγή για την αξία του ακινήτου.

4. Ειδικά για υποθέσεις (φόρου δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων) για τις οποίες έχει προσδιοριστεί προσωρινή αξία, εκκρεμείς θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί η οικεία δήλωση και δεν έχει γίνει αποδεκτή η προσωρινή αξία ή δεν έχει παρέλθει το δίμηνο για την αποδοχή της.

5. Αν έχει κοινοποιηθεί πράξη της εφορίας και δεν έχει καταστεί αυτή οριστική, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης υπαγωγής στη ρύθμιση ή της εξώδικης λύσης της διαφοράς.

6. Στις δωρεές και γονικές παροχές περιλαμβάνονται και οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά
Υπουργείο Οικονομικών
Εφορία και φορολογική πολιτική