Έντυπη Έκδοση

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

! Στα 13.530 ευρώ ορίστηκε η εμπορική αμοιβή και το επιτόκιο (με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 4,85% και αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από τη ράντα 4,347 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3) για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις