Έντυπη Έκδοση

Νησιά με μονάδες αφαλάτωσης

Τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης στα νησιά προβλέπει τροπολογία που εντάχθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη βιοποικιλότητα.

Οι νέες μονάδες ορίζεται ότι θα έχουν ανώτερη ημερήσια παραγωγή νερού 1.500 κυβικά και η απαιτούμενη ενέργεια για την επεξεργασία του θαλάσσιου νερού δεν θα υπερβαίνει τα 300 κιλοβάτ, ενώ προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διάθεση του αλμόλοιπου της κάθε μονάδας.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι για τις εγκαταστάσεις δεν απαιτείται η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, όσο για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αρκεί η έκδοση οικοδομικής άδειας για εργασίες μικρής κλίμακας. Χρειάζεται πάντως γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Πολεοδομίας (ΣΧΟΠ).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)