Έντυπη Έκδοση

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι γιατροί θα πληρώνονται με το κεφάλι

Ανάλογα με τους ασφαλισμένους που θα εξετάζουν στα ιδιωτικά τους ιατρεία θα αμείβονται οι περίπου 25.000 γιατροί που θα στελεχώσουν το νέο Οργανισμό Πρωτοβάθμιας (φροντίδας) Υγείας (ΕΟΠΥ).

Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις πιέσεις για καλύτερες αμοιβές στο νέο σύστημα (όπου οι γιατροί όλων των Ταμείων θα δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιδιωτικά τους ιατρεία χωρίς υποχρέωση για επιπλέον αμοιβή), η διοίκηση του ΙΚΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τη δυνατότητα να δίνεται αμοιβή για κάθε επίσκεψη ασφαλισμένου στους συμβεβλημένους -με τον ΕΟΠΥ- γιατρούς.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα, σε σύσκεψη που θα γίνει στο υπουργείο Εργασίας με το διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλο να εισηγείται αμοιβή 10 ευρώ ανά επίσκεψη (ασφαλισμένου του ΙΚΑ) στους συμβεβλημένους με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ (Δημόσιο) γιατρούς. Οι οποίοι θα μπορούν να υποδέχονται (σ.σ. να πληρώνονται) έως 250 ασφαλισμένους το μήνα. Ετσι ο ασφαλισμένος θα έχει την ευχέρεια είτε να επισκέπτεται τα ιατρεία του Ιδρύματος είτε να επισκέπτεται το συμβεβλημένο-ιδιώτη γιατρό.

Οι 8.000 γιατροί του ΙΚΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται στο ΙΚΑ (ιατρεία, θεραπευτήρια ή θα υπαχθούν στο ΕΣΥ μαζί με τα νοσοκομεία του ΙΚΑ) όπου θα έχουν την ευχέρεια επίσκεψης όλοι οι ασφαλισμένοι (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ κ.ά.). Εκτός και εάν παραιτηθούν και επιλέξουν μια σχέση συμβεβλημένου γιατρού με τον ΕΟΠΥ, οπότε θα μπορούν να δέχονται τους ασφαλισμένους στο ιατρείο τους προσδοκώντας αμοιβή (σ.σ. πάντα με το «κομμάτι») 2.500 ευρώ.

Πάντως, η κυβέρνηση φαίνεται να μην αποκλείει τη δυνατότητα και οι γιατροί-υπάλληλοι του ΙΚΑ, πέραν της 4ωρης βάρδιας (υπηρεσίας) στο Ιδρυμα, να δέχονται ασφαλισμένους το απόγευμα στο ιατρείο τους. Αν και εδώ η προτεινόμενη αμοιβή (σ.σ. είναι θέμα που εξετάζεται και δεν έχει κλείσει) θα κινείται στο ήμισυ (5 ευρώ ανά επίσκεψη).

Αντιστοίχως, ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων ανά μήνα θα περιοριστεί στις 100. Κατ' αυτόν τον τρόπο και εάν ευδοκιμήσει η πρόταση για υποδοχή ασφαλισμένων του ΙΚΑ το απόγευμα στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών... υπαλλήλων του ΙΚΑ, η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να μοιράσει περί τα 2.500 ευρώ ανά συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥ γιατρό (οι γιατροί-υπάλληλοι του ΙΚΑ λαμβάνουν σήμερα περί τα 1.600 έως 1.800 ευρώ το μήνα). Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση, η κύρια πηγή αντίδρασης εδράζεται στο φόβο ότι με τον ΕΟΠΥ οι γιατροί δεν θα έχουν την ευχέρεια να έχουν 2 και 3 συμβάσεις με τα Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ ή ΟΑΕΕ).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση