Έντυπη Έκδοση

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ... ΟΔΗΓΟΥΣ

Πώς θα γίνει η απόσυρση

Η απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου. Η κοινή υπουργική απόφαση, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, καθορίζει όλα τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο κάτοχος οχήματος για να επωφεληθεί από το κίνητρο της απόσυρσης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όλη η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε διάστημα 17 ημερών. Σήμερα η «Ε» δημοσιεύει όλα τα στάδια και τις λεπτομέρειες που καθορίζει η κοινή υπουργική απόφαση.

1 Απόσυρση μπορεί να κάνει κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που έχει ταξινομηθεί μέχρι τις 31/12/1998. Χρήση του ευνοϊκού κινήτρου μπορεί να κάνει και όποιος πολίτης δεχτεί την εκχώρηση του δικαιώματος από δικαιούχο απόσυρσης, με υπεύθυνη δήλωση και γνήσιο υπογραφής.

2 Οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης: Να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος σε μέλος του δικτύου ΕΔΟΕ. Για αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία δεν απαιτείται να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, ούτε για το έτος διαγραφής του αυτοκινήτου.

3 Πότε θα ξεκινήσει η απόσυρση; Δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως). Υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στις 24 Φεβρουαρίου, αν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ έως τις 14 Φεβρουαρίου.

4 Προϋποθέσεις για παράδοση οχήματος προς ανακύκλωση: Να αυτοκινείται. Να διαθέτει όλα τα μηχανικά μέρη του. Να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος.

5 Τα στάδια της διαδικασίας απόσυρσης και οι χρόνοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε ημέρες: Την πρώτη ημέρα γίνεται η παράδοση του οχήματος σε μέλος του δικτύου ΕΔΟΕ. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου παραλαμβάνει δύο σημαντικά έγγραφα: τη Βεβαίωση Παραλαβής (Α) και την Υπεύθυνη Δήλωση του ανακυκλωτή για την καταστροφή του οχήματος (Β).

6 Σε οκτώ ημέρες, δηλαδή την ένατη ημέρα από την παράδοση του αυτοκινήτου, το μέλος του ΕΔΟΕ που παρέλαβε το αυτοκίνητο για καταστροφή θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Καταστροφής (Π.Κ.) σε δύο αντίγραφα - το ένα Πιστοποιητικό Καταστροφής παραλαμβάνει ο κάτοχος του αυτοκινήτου και το δεύτερο πηγαίνει υπηρεσιακά στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

7 Μετά από άλλες οκτώ ημέρες, δηλαδή το αργότερο τη 17η ημέρα, η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει την Πράξη Οριστικής Διαγραφής (Δ). Το ένα αντίγραφο παραλαμβάνει ο κάτοχος και το δεύτερο σε διάστημα μιας ημέρας στέλνεται υπηρεσιακά από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στο τελωνείο.

Το τελωνείο περιμένει το αίτημα του κατόχου του παλαιού οχήματος για να ολοκληρώσει τον εκτελωνισμό του καινούργιου αυτοκινήτου και να αφαιρέσει από το τέλος ταξινόμησης το προβλεπόμενο ποσό κινήτρου που αναλογεί στο νέο αυτοκίνητο.

8 Εξαιρέσεις: κατεστραμμένα οχήματα από ατύχημα, πυρκαγιά, βανδαλισμό.

9 Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας μέχρι το 2011 (Ε). Αν ήταν ακινητοποιημένο και είχαν δοθεί στη ΔΟΥ Αδεια Κυκλοφορίας και πινακίδες, τότε η ΔΟΥ στέλνει υπηρεσιακά τη σχετική βεβαίωση στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

10 Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στο Τελωνείο: Αίτηση Δικαιούχου. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη αποσυρόμενου οχήματος συμφωνίας με εμπορική επιχείρηση για τη διαδικασία. Η Πράξη Οριστικής Διαγραφής (Δ). Η βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας μέχρι το 2011 (Ε). Η Βεβαίωση Παραλαβής (Α). Η Υπεύθυνη Δήλωση του ανακυκλωτή για την καταστροφή του οχήματος (Β).

Εξι μήνες το αργότερο μετά τον εκτελωνισμό του καινούργιου αυτοκινήτου, ο κάτοχός του οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του καινούργιου αυτοκινήτου για να ξεχρεωθεί από τα αρχεία. Οι εταιρείες έχουν συστήσει τμήμα διεκπεραίωσης όλης της διαδικασίας για να μην ταλαιπωρηθούν οι υποψήφιοι αγοραστές. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αυτοκινητοβιομηχανία και εμπόριο αυτοκινήτων