Έντυπη Έκδοση

ΜΕΤΑΞΥ 21 ΚΑΙ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ξεκινά η απόσυρση

Ξεκινάει η απόσυρση περίπου 2,5 εκατ. αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.1998 και μείωση του τέλους ταξινόμησης από 50% έως 100%.

Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος υπεγράφη και αναμένεται να πάρει αριθμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσυρση αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 21 και 26 του μήνα, και θα ισχύσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση:

1 Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης, σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου με άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31.12.1998.

2 Το παλαιό όχημα παραδίδεται για καταστροφή, δηλαδή αποσύρεται, στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

3 Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για οχήματα μέχρι και 900 κ.ε. για αγορά νέου αυτοκινήτου με εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ. Για αποσυρόμενο όχημα 901 - 1.400 κ.ε. και αγορά νέου με εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

4 Η απαλλαγή περιορίζεται στο 65% από το τέλος ταξινόμησης για απόσυρση οχήματος 1.401 -1.600 κ.ε., με αγορά νέου εργοστασιακής αξίας μέχρι και 11.000 ευρώ. Περιορίζεται ακόμα περισσότερο στο 50% το τέλος για απόσυρση οχήματος 1.601 -2.000 κ.ε., με αγορά οχήματος εργοστασιακής αξίας μέχρι και 14.000 ευρώ.

5 Δικαιούχος της απαλλαγής δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης του οχήματος, αλλά και τυχόν τρίτο πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης εκχωρεί το δικαίωμα προς απόσυρση.

6 Το αποσυρόμενο όχημα πρέπει να πληροί και «3» προϋποθέσεις: η άδεια κυκλοφορίας να έχει εκδοθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1998, να διαθέτει όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματος (δεν είναι απαραίτητο να έχει δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχει αχρηστευθεί λόγω ακινητοποίησης), να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και οφειλόμενα προηγουμένων ετών, εκτός κι αν το όχημα είναι ήδη σε ακινησία οπότε δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

7 Από το μέτρο της απόσυρσης εξαιρούνται οχήματα που καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

8 Η διαδικασία απόσυρσης γίνεται σε 5 βήματα εντός 17 ημερών.

9 Ακολουθεί η διαδικασία τελωνισμού του καινούργιου αυτοκινήτου, το οποίο πρέπει να είναι ατελώνιστο.

Αν τελωνίζεται απευθείας από ιδιώτες, ο ιδιοκτήτης τού αποσυρόμενου οχήματος ή το πρόσωπο στο οποίο εκχωρήθηκε το δικαίωμα της απόσυρσης υποβάλλει τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου οχήματος. Με το τελωνειακό παραστατικό επισυνάπτει βεβαίωση της εφορίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας τού αποσυρόμενου οχήματος και αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος.

Αν τελωνίζεται από εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό ιδιώτη, εκτός από τη βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής, προσκομίζονται: αίτηση της εταιρείας με την οποία ζητείται τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, με την οποία βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις αυτές το τελωνειακό παραστατικό μένει σε εκκρεμότητα για έξι μήνες έως ότου επιστρέψει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του αυτοκινήτου, από το οποίο προκύπτει ότι το αυτοκίνητο ταξινομήθηκε στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση. Αν δεν επιστρέψει εντός της προθεσμίας αυτής το πιστοποιητικό ταξινόμησης, τότε η εμπορική επιχείρηση θα καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. *

! ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ Ι.Χ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ δημοσιεύτηκαν στην «Ε» την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 (σελ. 43) και το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 (σελ. 41). Μπορείτε να τις βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «Ελευθεροτυπίας» http://www.enet.gr

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοκινητοβιομηχανία και εμπόριο αυτοκινήτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Υπουργείο Ανάπτυξης