Έντυπη Έκδοση

ΜΕ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 30,5 ΤΟ 2014 * ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΛΟΧΑΓΟΥΣ» * ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 5 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

Στέρηση εξόδου 5 έως 10 ετών στους ενστόλους

Με 30,5 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτούνται, σταδιακά μέχρι το 2014, οι στρατιωτικοί και αστυνομικοί με βάση το νέο Ασφαλιστικό.

Αυξάνονται στα 25 τα ελάχιστα έτη ασφάλισης από 18 ή 20 που ίσχυαν μέχρι το 2010 Αυξάνονται στα 25 τα ελάχιστα έτη ασφάλισης από 18 ή 20 που ίσχυαν μέχρι το 2010 Τα έτη ασφάλισης, όπως διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, αυξάνονται κατά 1,5 κάθε χρόνο και από τα 24,5 το 2010 ανήλθαν στα 26 φέτος για τους ενστόλους των Ενόπλων Δυνάμεων, τους αστυνομικούς, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού κ.ά. Τελικά τα έτη ασφάλισης φτάνουν τα 30,5 το 2014 και ένας ένστολος για να συνταξιοδοτηθεί είτε θα πρέπει να έχει είτε 40 έτη ασφάλισης (5 πλασματικά από σπουδές) είτε να συμπληρώσει το 60ό έτος.

Παράλληλα αυξάνονται στα 25 τα ελάχιστα έτη ασφάλισης από 18 ή 20 έτη -κατά περίπτωση-που ίσχυαν έως το 2010 προκειμένου ορισμένες ειδικότητες στρατιωτικών (πτητικής ενέργειας, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιου καταστροφέα, υπηρεσίας σε μονάδα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.ά.) να διπλασιάσουν τα έτη υπηρεσίας που διήνυσαν σε αυτή την κατηγορία.

Επίσης οι αστυνομικοί που προσελήφθησαν έως το 1995 παίρνουν επιπλέον 3 πλασματικά έτη για συνταξιοδότηση, ενώ οι τρίτεκνοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, αστυνομικοί και ένστολοι μπορούν θα συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, όπως ισχύει για τις γυναίκες συναδέλφους τους, με 20-23 έτη κατά τη μεταβατική περίοδο 2011-13.

Αυτό το δικαίωμα δίνεται η παράλληλα και ταυτόχρονα με τις συζύγους τους. Δεν προβλέπεται για τους γονείς με ανήλικο καθώς -στο Δημόσιο- απαιτείται 25ετία και το 52ο έτος φέτος, ενώ όλοι οι ένστολοι έχουν πιο ευνοϊκά όρια συνταξιοδότησης - 26 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας φέτος.

Κοντολογίς ένας στρατιωτικός θα βγαίνει στη σύνταξη στο 53ο έτος με 35 έτη ασφάλισης (από το 18ο συν 5 πλασματικά), ενώ στους λοιπούς εργαζομένους δεν επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών από σπουδές ενόσω εργάζονται.

Αναλυτικά οι διατάξεις για τους ενστόλους έχουν ως εξής:

Ο/η στρατιωτικός που θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31/12/2010 όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν γι' αυτόν/ήν όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του/της και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής του/της, που ίσχυαν.

Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών (ιπτάμενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια, ΕΚΑΜ κ.λπ.), εφ' όσον έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010 δεκαοκταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή εικοσαετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, τον χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι' αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κ.λπ., οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

1,5 χρόνο επιπλέον κάθε έτος

Σταδιακά, από 1/1/2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για νέους και παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι συμπληρώνουν, από 1/1/2011 και μετά, 24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:

**Το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

* Το έτος 2012, απαιτούνται 27,5 έτη.

* Το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη.

* Το έτος 2014, απαιτούνται 30,5 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24,5 ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.

Οσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Ειδικά για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, γενικά, ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, από 1/1/2011 και μετά, εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.

Οι τρίτεκνοι

Ειδικά οι ένστολοι με τρία τέκνα έχουν τις εξής δυνατότητες:

α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

β) Οσοι στρατιωτικοί (γυναίκες ή άνδρες με τις προαναφερόμενες επιπλέον προϋποθέσεις) με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση μέχρι τις 31/12/2010, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία, ήτοι ακόμα και μετά την 1/1/2011.

γ) Τα ισχύοντα από 1/1/2011, για τη συνταξιοδότηση των ανδρών στρατιωτικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν εφαρμογή από την ίδια ως άνω ημεροχρονολογία (1/1/2011) και για όσους από αυτούς έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις γενικές διατάξεις (24,5 έτη), μέχρι 31/12/2010, αφού το δικαίωμά τους ως τρίτεκνων γεννάται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από την ημερομηνία αυτή (1/1/2011).

δ) Οσοι και όσες στρατιωτικοί συμπληρώνουν την 20ετία:

* Το 2011, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).

* Το 2012, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).

* Το 2013, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).

* Το 2014 και μετά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.

Πότε διπλασιάζεται ο χρόνος

Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, καθώς και ο χρόνος όσων υπηρετούν σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.

Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται διπλάσιος ή τριπλάσιος, κατά περίπτωση, εφόσον αυτοί που διατελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπληρώνουν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. Πλέον, από το 2011 απαιτούνται 25 έτη.

Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη δεκαοκταετή ή εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι τις 31/12/2010.

Αναγνώριση σπουδών-πλασματικά

Με τις νέες διατάξεις καταργείται για όσους στρατιωτικούς, γενικά, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας προκειμένου να προσμετρήσουν στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους το χρόνο σπουδών τους για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ετσι, τα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της κατάταξής τους και των ετών συντάξιμης υπηρεσίας τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο αυτό τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ενοπλες δυνάμεις
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση