Έντυπη Έκδοση

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο σκαμνί για 9 εγκ-λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να ασκήσει κατά της Ελλάδας νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για «απαράδεκτη καθυστέρηση» στην επεξεργασία αστικών λυμάτων σε 9 μεγάλες και μικρές πόλεις και απειλεί με επιβολή αυστηρού προστίμου, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί για την εν λόγω υπόθεση.

Πρόκειται για το Μαρκόπουλο, την Αρτέμιδα, τη Ραφήνα, το Κορωπί, τη Νέα Μάκρη, το Λιτόχωρο, τη Λευκίμμη στην Κέρκυρα, την Εδεσσα και τα Μέγαρα.

Τον Οκτώβριο 2007, το Ευρωδικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για μη τήρηση της οδηγίας για την επεξεργασία λυμάτων (έλλειψη συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας) σε 23 αστικά κέντρα.

Μετά την απόφαση συμμορφώθηκαν 14 περιοχές, αλλά οι υπόλοιπες 9 εξακολουθούν να μην έχουν συστήματα επεξεργασίας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί από το 2000. Η έλλειψη αυτή συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων των εν λόγω 9 περιοχών.

Συγκεκριμένα, σε τέσσερις περιοχές υψηλής δημογραφικής πυκνότητας στην ανατολική Αττική -Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα και Κορωπί- κατασκευαστικά έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2013. Σε μία άλλη περιοχή, τη Νέα Μάκρη, η αρχικά επιλεχθείσα τοποθεσία για το έργο τελικά απορρίφθηκε.

Κίνδυνοι για την υγεία

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή τη φορά η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη δεδομένων των κινδύνων για την υγεία των πολιτών. Στο Λιτόχωρο και τη Λευκίμμη έχουν ήδη αναληφθεί αντίστοιχες κατασκευαστικές εργασίες, ενώ σε δύο άλλα αστικά κέντρα, την Εδεσσα και τα Μέγαρα, μολονότι έχει ολοκληρωθεί η σχετική υποδομή, δεν διατίθενται δειγματοληπτικά αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία της.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η δέουσα επεξεργασία αστικών λυμάτων αποτελεί αναγνωρισμένα σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ευημερίας του τουριστικού κλάδου, που αποτελεί καθοριστικής σημασίας τομέα για την ελληνική οικονομία. Και δίνει προθεσμία 2 μηνών στην Ελλάδα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου. Διαφορετικά, θα ασκήσει νέα προσφυγή, ζητώντας αυτή τη φορά επιβολή προστίμου. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κομισιόν
Διαχείριση απορριμμάτων
Περιβάλλον & οικολογία