Έντυπη Έκδοση

ΟΛΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ * ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ * ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Αυτόφωρο και για ανακριβή φοροδήλωση

Αυτόφωρο από το πρώτο ευρώ φόρου, φυλακή μέχρι 20 χρόνια, ηλεκτρονική δημοσιοποίηση λίστας μεγαλοοφειλετών και «μαύρης λίστας» με πλαστά τιμολόγια.

Αυστηρότερο έγινε το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο και σήμερα ή τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την πλήρη ανασύσταση του υπουργείου Οικονομικών.

Η διαδικασία του Αυτοφώρου ενεργοποιείται από το πρώτο ευρώ ληξιπρόθεσμης οφειλής, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών, αλλά ακόμα κι αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση, ή αυτή είναι ανακριβής! Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια. Η δημοσιοποίηση λιστών με φοροφυγάδες ή και οφειλέτες θα είναι γεγονός από φέτος. Ενώ στοχοποιούνται όλες οι ύποπτες ομάδες φοροδιαφυγής, χωρίς -αυτή τη φορά- να καταγράφονται τα επαγγέλματα.

Οι κυριότερες διατάξεις του φορολογικού, που στοχεύει στην άντληση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ από φοροδιαφυγή ετησίως, εντοπίζονται σε «30» σημεία:

1 Αυτόφωρο από το πρώτο ευρώ φόρου. Το αδίκημα της φοροδιαφυγής είναι διαρκές για μέχρι 20 μήνες σε περίπτωση πλημμελήματος και 5 χρόνια για κακούργημα. Το Αυτόφωρο ενεργοποιείται για μη καταβολή βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.

2 Αυξάνουν οι κακουργηματικές ποινές (πλην ληξιπρόθεσμων), με κάθειρξη μέχρι 20 χρόνια, από 10 σήμερα. Αύξηση ποινών και σε περίπτωση πλημμελήματος από μη πληρωμή βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

3 Δεν επιβάλλεται ποινή για ληξιπρόθεσμα όταν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

4 Δεν ασκείται δίωξη αν το Δημόσιο χρωστάει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο με εκείνο του χρέους για το οποίο διώκεται ο φορολογούμενος.

5 Σε περίπτωση δεύτερης ή περαιτέρω υποτροπής, δεν μπορεί να γίνει μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Η μετατροπή γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί 3 ευρώ σήμερα, καθώς και ανώτατο ποσό τα 100 ευρώ.

6 Αίρεται το φορολογικό απόρρητο και δημοσιοποιείται μέσω Διαδικτύου λίστα με τα ονόματα όσων έχουν ληξιπρόθεσμα άνω των 150.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει για διάστημα πέραν του ενός έτους. Το απόρρητο όμως ισχύει όταν ο οφειλέτης ρυθμίσει τα χρέη του ή υπάρχει δικαστική απόφαση αναστολής της καταβολής οφειλών.

7 Στοιχεία φοροφυγάδων δημοσιοποιούνται ακόμα κι όταν υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως απόκρυψη φορολογητέας ύλης, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση ή εσφαλμένη καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων (π.χ. ανύπαρκτες αγορές ή έξοδα).

8 Καθιέρωση point system για την επιλογή των ελεγχόμενων υποθέσεων, με απάλειψη της αρχικής διάταξης για στοχοποίηση 10 επαγγελματικών ομάδων (γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι κ.ά.). Ο έλεγχος θα γίνεται από το γραφείο βάσει κριτηρίων που θα ορίζονται κεντρικά μέσω του Elenxis.

Το «πάτσι» με το Δημόσιο

9 Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών φορολογουμένου με ποσά που του χρωστάει το Δημόσιο.

10 Εξόφληση ΦΠΑ σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πληρωμή του 40% κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης και του υπόλοιπου 60% σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις με προσαύξηση 2% αντί 1% αρχικά και ελάχιστο ποσό 300 ευρώ ανά δόση.

11 Εξόφληση ΦΠΑ σε δόσεις έπειτα από διοικητική επίλυση διαφοράς ή βάσει οριστικής πράξης, λόγω μη άσκησης προσφυγής.

12 Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, που θα δημοσιοποιηθεί τέλη Μαρτίου.

13 Θεσπίζεται εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, που θα εποπτεύει, θα συντονίζει και θα καθοδηγεί τις ανακριτικές πράξεις, θα υπάγεται δε στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

14 Ενισχύεται η διεθνής συνεργασία στην άμεση φορολογία, δηλαδή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών από το εξωτερικό, όχι μόνο με κράτη αλλά και τράπεζες, χρηματιστήρια και άλλες πηγές.

15 Αυξάνει στο 50% από 25% η προβεβαίωση σε μη διοικητική επίλυση διαφοράς και άσκηση δικαστικής προσφυγής. Η προβεβαίωση διατηρείται στο 25% για πρόστιμα, καθώς προβλέπεται συμβιβασμός στο 1/3.

16 Ληξιπρόθεσμα χρέη περίπου 24 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα ανεπίδεκτα είσπραξης δεν διαγράφονται ποτέ, καθώς οποτεδήποτε στο μέλλον μπορεί να προκύψει περιουσία για κατάσχεση.

Από Απρίλιο, φοροκάρτα

17 Ενεργοποιείται και πιθανότατα θα ισχύσει από τον Απρίλιο η ανώνυμη και προαιρετική φοροκάρτα καταγραφής των αποδείξεων από αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου. Οι εκδότες των αποδείξεων θα αποστέλλουν τα στοιχεία σε βάση δεδομένων, που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

18 Φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του πληρώνει στην Ελλάδα κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία ή διαμονή του στη χώρα (άνω 183 ημερών ετησίως). Στην Ελλάδα φορολογείται και όποιος αποκτά εδώ εισόδημα, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του.

19 Μειώνεται στο 20% από 24% ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των Α.Ε., ΕΠΕ και μερισμάτων. Στα διανεμόμενα παρακρατείται φόρος 25%, τα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα και με δικαίωμα επιστροφής παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.

20 Φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης εφόσον δεν διανέμονται για αναπτυξιακούς λόγους. Οποτε, όμως, διανεμηθούν παρακρατείται ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

21 Αυξάνει αναδρομικά από 1/1/2011 από 1,5* σε 2* ο φόρος από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια. Μετατίθεται για ένα χρόνο ακόμα, από 1/1/2012, η φορολόγηση της υπεραξίας.

22 Παρατείνεται κατά 4 χρόνια, μέχρι 31/12/2014, η έκπτωση επιπλέον 50% από δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας.

23 Θεωρείται νεόδμητο και υπάγεται σε ΦΠΑ κατά την αγορά το ακίνητο μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής, προς ελάφρυνση των κατασκευαστών.

24 Δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς ΦΠΑ και των εμπορευματικών κέντρων.

25 Δεν χάνει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ ο αγρότης που ασχολείται με διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων μέχρι 10 δωματίων.

26 Στο ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών επιλύονται φορολογικές διαφορές άνω των 150.000 ευρώ, έπειτα από αίτηση του φορολογουμένου. *

Κυνήγι σε επίορκους εφοριακούς

27 Αυστηρότερες οι ποινές και για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

28 Επιλογή υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Στόχος, η μεγάλης έκτασης ανανέωση του στελεχικού δυναμικού -χωρίς να αποκλείεται και η επιλογή υπαλλήλων από άλλα υπουργεία ή φορείς, η ανά οκτάμηνο αξιολόγησή τους, ενώ υποχρεούνται σε δήλωση «πόθεν έσχες» και θα υπάγονται σε ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο.

29 Συστήνεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο υπουργείο Οικονομικών, που θα ελέγχει τους υπαλλήλους για διαφθορά, διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα (καταχρήσεις, εκβιασμούς, παθητικές ή ενεργητικές δωροδοκίες, περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων κ.λπ.), καθώς και την εξιχνίαση και δίωξη αυτών, σε συνεργασία με τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

30 Αξιοποίηση μη διεφθαρμένων στελεχών του ΣΔΟΕ, με κατάργηση ποσόστωσης 20-30% από νεοδιόριστους στο σύνολο των υπηρετούντων.

ΕΕΘ: Αυστηρός, ήδη, ο νόμος

«Στην Ελλάδα είχαμε καταφέρει να δαιμονοποιήσουμε το κέρδος. Τώρα ο επαγγελματίας θα οδηγείται και στη φυλακή αν το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνει δεν αποδίδει», σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μ. Ζορπίδης, με αφορμή τη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

«Η ισχύουσα νομοθεσία για τη φοροδιαφυγή είναι ήδη αρκετά αυστηρή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται από το ίδιο το κράτος», τόνισε μεταξύ άλλων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική