Έντυπη Έκδοση

ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ-ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανοίγουν δρόμο στην καύση

Ανοίγει ο δρόμος για την καύση των απορριμμάτων αλλά και την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισής τους, με το νομοσχέδιο-πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία του 2008 και καλύπτει όλες τις κατηγορίες των αποβλήτων. Η συνοπτική παρουσίαση έγινε χθες στο υπουργικό συμβούλιο από την Τίνα Μπιρμπίλη και σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση.

Οι βασικές αρχές της Οδηγίας, που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο του 2013, στηρίζονται στην αρχή της πρόληψης στην παραγωγή των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών που σήμερα στη χώρα μας καταλήγουν στις χωματερές. Η ετήσια «παραγωγή» σκουπιδιών στη χώρα μας υπολογίζεται σε 12 εκατ. τόνους, από τα οποία μόνον το 16% ανακυκλώνεται και τα υπόλοιπα θάβονται χωρίς επεξεργασία προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Θεσπίζεται για πρώτη φορά η ενιαία διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, ενσωματώνονται ως θυγατρικές και αναθεωρούνται όλες οι προηγούμενες Οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο την τελευταία οκταετία και αφορούν ειδικές κατηγορίες «σκουπιδιών», όπως οι συσκευασίες, τα οχήματα, οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές, οι λευκές συσκευές, αλλά και τα επικίνδυνα απόβλητα. Θα χρειαστεί να εκδοθούν νέες υπουργικές αποφάσεις, εκτός από αυτές του 2006 που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής σε μικρά νησιά και απομακρυσμένους οικισμούς.

Με στόχο τον περιορισμό στην παραγωγή αποβλήτων, θα προβλέπονται κίνητρα και αντικίνητρα, με τα οποία ο πολίτης θα πληρώνει ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα σκουπιδιών. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά όταν καθίστανται απόβλητα. Παράλληλα απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ θεσπίζονται διαρκείς επιθεωρήσεις σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπόσχεται ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα λειτουργεί με διαφάνεια και σωστές πρακτικές, εγχείρημα δύσκολο με δεδομένη την έως τώρα εμπειρία της χώρας μας σε αυτό τον τομέα.

Ειδικά για την καύση σημειώνεται ότι θα συνδυάζεται με τη λάσπη που παράγεται κατά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και θα στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Διαχείριση απορριμμάτων