Έντυπη Έκδοση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Το βαθμολογούν με «λίαν καλώς»

Οι φοιτητές του ΕΜΠ δηλώνουν πρόθυμοι να ξενιτευτούν. «Η πολιτεία δεν αξιοποιεί το έργο μας στην ανάπτυξη και την καινοτομία», λέει η αντιπρύτανις Τώνια Μοροπούλου

Σαρώνει η οικονομική κρίση, όχι μόνο τις ζωές, αλλά και τις ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση χιλιάδων νέων στη χώρα μας και μάλιστα εκείνων που αγωνίζονται να πάρουν ένα «ακριβό» πτυχίο όπως είναι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτό αποδεικνύεται και μέσα από τις απαντήσεις των ίδιων των πτυχιούχων, όπως καταγράφονται στην εσωτερική απογραφή του ιδρύματος για τα έτη 2008-2010, στοιχεία της οποίας παρουσίασε στην «Κ.Ε.» η αντιπρύτανις Τώνια Μοροπούλου.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πτυχιούχοι εμφανίζονται πρόθυμοι να φύγουν στο εξωτερικό, ελπίζοντας σε καλύτερες προοπτικές. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις τους στο Πολυτεχνείο είναι πολύ καλές και οι συνθήκες παροχής γνώσεων του ιδρύματος είναι από τις καλύτερες, παρά την απαξίωση που επιχειρείται τους τελευταίους μήνες, και μάλιστα από το υπουργείο Παιδείας, όπως υποστηρίζουν καθηγητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επέχουν και θέση αυτοαξιολόγησης του ιδρύματος, το 98,2% των διπλωματούχων εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το μέλλον του, σε αντιδιαστολή με το 51,3% στις ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό συμβαίνει παρά το ότι τα δεδομένα απασχόλησης των διπλωματούχων του ιδρύματος είναι θετικά, καθώς βρίσκουν την πρώτη θέση εργασίας σε 5,1 μήνες. Η αβεβαιότητα φαίνεται και από το ότι το 43% των πτυχιούχων του ΕΜΠ είναι πρόθυμοι για επαγγελματική σταδιοδρομία στο εξωτερικό, σε αντιδιαστολή με το 27,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Οπως επισημαίνει η αντιπρύτανις: «Εχει σημασία το γεγονός ότι ιδιαίτερα σ' αυτή την κρίσιμη περίοδο, η πολιτεία, παρά τα όσα διακηρύττει, δεν έχει αξιοποιήσει το έργο του ΕΜΠ μεταφράζοντάς το σε καινοτομία που εισάγεται στην ανάπτυξη. Ως παράδειγμα αναφέρεται το γεγονός ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη η αναπτυξιακή υποστήριξη του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου».

«Το ΕΜΠ», συνεχίζει η ίδια, «ως κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της σύνδεσης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του με τις αντίστοιχες ανάγκες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ομως η εκμετάλλευση της πνευματικής περιουσίας του, δηλαδή ευρεσιτεχνίες, συμμετοχή σε νέες εταιρείες, άδειες αξιοποίησης ερευνητικών προϊόντων, ακολουθεί ακόμη από μεγάλη απόσταση την πρωτοποριακή του θέση, στην παραγωγή ερευνητικού έργου.

»Τα 163 εργαστήρια και μονάδες παροχής υπηρεσιών του ιδρύματος είναι διαθέσιμα και άμεσα προσπελάσιμα σε εθνικούς αλλά και διεθνείς χρήστες των υπηρεσιών τους, με μεγαλύτερο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι και 73%».

Στη δεκαετία 1999-2009 τα εγκεκριμένα ερευνητικά έργα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας απέδωσαν συνολικές εισροές στο ΕΜΠ 450 εκατ. ευρώ. Ετσι, το ίδρυμα χρηματοδοτεί τη λειτουργία του σε υψηλά ποσοστά από την ερευνητική του δραστηριότητα, σε σχέση με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απογραφή, οι διπλωματούχοι του ιδρύματος την περίοδο 2000-2010 ανήλθαν σε 14.617, ενώ οι εγγεγραμμένοι στις 9 σχολές ήταν 16.677. Ο μέσος χρόνος σπουδών δεν ξεπερνά τα 6,4 χρόνια. Οι «ημιενεργοί» φοιτητές που στα τελευταία 3 χρόνια συμμετείχαν σε ορισμένες εξεταστικές περιόδους, δεν ξεπερνούν το 10% του συνόλου. Κι αυτοί είναι πιθανό να είναι εργαζόμενοι ή παιδιά που σπουδάζουν κάτω από δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.

Πολύ καλές είναι οι επιδόσεις των φοιτητών, αφού πάνω από 60% είναι το ποσοστό των διπλωματούχων που βαθμολογήθηκαν με «λίαν καλώς». Το 28,3% των πτυχιούχων του ΕΜΠ έχει βαθμολογία «καλώς», το 28,1% βαθμολογείται από 6,0 έως 6,9, ενώ οι αριστούχοι που βαθμολογούνται από 8,5 έως 10,0 ανέρχονται σε 9,5%, όταν διεθνώς το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο από 5%.

Δέκα χιλιάδες επτακόσιοι προπτυχιακοί φοιτητές όμως αξιολόγησαν, μέσω ερωτηματολογίου, τους διδάσκοντες και τα μαθήματα του ιδρύματος. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των καθηγητών σε κλίμακα 1-10 ήταν: Ως προς τη μεταδοτικότητα 7,36, ως προς τη συνέπεια 8,22 και ως προς τη συνεργασία διδάσκοντος-διδασκομένων 8,0. Τα μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές στο 7,66 ως προς το περιεχόμενο και στο 7,14 ως προς την οργάνωση. Οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά ως προς την αναγκαιότητα ασκήσεων, εργασιών κ.λπ. σε ποσοστό 78,1%, ενώ μόλις που βάζουν τη «βάση» στον αριθμό ωρών διδασκαλίας. Ομως βασικό πρόβλημα για τους φοιτητές παραμένει το «βαρύ» πρόγραμμα σπουδών.

Σημαντικός είναι και ο τομέας της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ, αφού κάθε χρόνο παρουσιάζουν πάνω από 3.000 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ., ενώ ξεπερνούν τις 20.000 οι ετεροαναφορές.

Οι αναλογίες διδασκόντων - διδασκομένων, στη θεωρητική διδασκαλία, κυμαίνονται από 1:20 ώς 1:80, χαμηλότερα δηλαδή από τα διεθνώς αποδεκτά όρια. Στις εφαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας οι αναλογίες αυτές είναι βελτιωμένες, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται το ειδικό, εργαστηριακό προσωπικό, οι εργαστηριακοί διδάσκοντες κ.λπ., που συνεπικουρούν το εκπαιδευτικό έργο.

Στην πανευρωπαϊκή δικτυακή έρευνα Trendence Graduate Barometer, όπου οι φοιτητές της Ευρώπης μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία τους, 760 φοιτητές του ΕΜΠ (7% των ενεργών) εκτιμούν ότι το ίδρυμα ανταποκρίνεται στους παράγοντες ποιότητας του πανεπιστημίου και των σπουδών. Ως προς την ακαδημαϊκή φήμη-κύρος κατά 91,1%, ως προς τις υποδομές τεχνολογίας και πληροφορικής κατά 74,8%. Η συνολική επίδοση του ΕΜΠ σε κλίμακα από 4,1 ώς 5,3 βαθμολογείται με 4,8, που αντιστοιχεί στον μέσο όρο της βαθμολογίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Το ΕΜΠ πιστοποιεί τα διπλώματα πενταετών σπουδών που απονέμει στους διπλωματούχους του ως ισοδύναμα με 300 διδακτικές μονάδες και πλήρως ισότιμα με τα πτυχία Master, που ολοκληρώνουν τον αντίστοιχο κύκλο πενταετών σπουδών ομοταγών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, αλλά η Πολιτεία δεν αναγνωρίζει το πτυχίο ως ισοδύναμο με Master.

Οπως τονίζει η Τώνια Μοροπούλου, το ΕΜΠ «δεν είναι εξεταστικό κέντρο. Οι φοιτητές του εκπαιδεύονται στην αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα. Τα προγράμματα σπουδών των μηχανικών είναι ενιαία πενταετή προγράμματα που εφοδιάζουν τους διπλωματούχους με ικανότητες και δεξιότητες για να αναλύουν προβλήματα, να συνθέτουν λύσεις και να αποτιμούν τις άριστες, σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και με υψηλό κίνδυνο, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

»Οι σπουδές στο ΕΜΠ χαρακτηρίζονται από μια διαδραστική σχέση με τους φοιτητές. Ο τελικός βαθμός προκύπτει όχι μόνο από τη γραπτή εξέταση αλλά και από την επίδοσή τους σε εφαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας (εργαστήρια, εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών, σπουδαστήρια, σχεδιαστήρια, εργασία πεδίου, θέματα, παρουσιάσεις κ.ά.). Η εκπαίδευση των φοιτητών σε ομαδική δουλειά, με διακριτούς ρόλους, καθώς επίσης και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, αποτελεί συν τοις άλλοις διαχρονικό συστατικό στοιχείο του χαρακτήρα των σπουδών που προσιδιάζει και προς το επίπεδο του διπλώματος του ΕΜΠ ως Master», υπογραμμίζει.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας