Έντυπη Έκδοση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Παρέμβαση Κομισιόν για Μεσσαπία - Ασωπό

Ενα βήμα πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απουσία σχεδίου διαχείρισης των υδάτων βρίσκεται η χώρα, καθώς ήδη από τις 29 Οκτωβρίου 2010 η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, παρέχοντας στην Ελλάδα προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να συμμορφωθεί.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, στα μέσα Μαρτίου, η Επιτροπή, απαντώντας τόσο στον δήμο Μεσσαπίων όσο και στον δήμο Οινοφύτων, που είχαν απευθύνει σχετικές καταγγελίες, δηλώνει αποφασισμένη να παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.

Μεταξύ των ισχυρισμών των δημοτικών αρχών ήταν ότι δεν εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο για τα νερά (2000/60). Με βάση τις δυο αναφορές η Κομισιόν διαπιστώνει ότι έχει παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία, διότι δεν θεσπίστηκαν σχέδια διαχείρισης των υδάτων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, όπως όριζε η οδηγία.

Σε ό,τι αφορά την απουσία πλαισίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία γινόταν εκτενής αναφορά στα νομικά έγγραφα των δύο δήμων, η απάντηση της Επιτροπής αποσαφηνίζει τα πράγματα. Συγκεκριμένα, τόσο η περίπτωση της Μεσσαπίας όσο και του Ασωπού ποταμού έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, υπόθεση για την οποία η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι ελληνικές αρχές στην αλληλογραφία τους με την Επιτροπή προσκόμισαν χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και κατόπιν αυτού η Επιτροπή παρακολουθεί στενά το θέμα. Σε περίπτωση που οι ελληνικές αρχές δεν συμμορφωθούν, τότε η Επιτροπή θα προσφύγει πάλι στο Δικαστήριο για να επιβληθεί πρόστιμο για μη συμμόρφωση προς την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο δήμος Μεσσαπίων και ο δήμος Οινοφύτων είχαν προσφύγει ο μεν πρώτος την περασμένη άνοιξη και ο δεύτερος το καλοκαίρι του 2009 στην επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαμαρτύρονταν για τη σοβαρή ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από βαρέα μέταλλα, μεταξύ των οποίων χρώμιο, νικέλιο και αρσενικό, τα οποία έχουν ανιχνευθεί γύρω από το Μεσσάπιο και τον ποταμό Ασωπό. Επισημάνθηκε ότι οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν καταδεικνύουν ότι η ποσότητα των βαρέων μετάλλων υπερβαίνει κατά πολύ τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές.

Και οι δυο δημοτικές αρχές στις αναφορές τους ζητούσαν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθόσον οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Οι προσφυγές κρίθηκαν παραδεκτές και η απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο ανέφερε ρητά ότι τα περιστατικά που περιγράφουν οι δήμοι επιβεβαιώνουν την απουσία κατάλληλου σχεδιασμού και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στις δύο περιοχές.

Ουσιαστικά οι δύο καταγγελίες έδωσαν τη δυνατότητα στην Κομισιόν να έρθει σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και να ζητήσει να μάθει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να συμμορφωθεί η Ελλάδα προς τη δικαστική απόφαση.

Σημειώνουμε ότι τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και στις δύο περιοχές δεν έχουν ακόμη λυθεί οριστικά, παρά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων κατά τα περασμένα χρόνια.

Και οι δύο δήμοι έχουν προσφύγει για τα θέματα αυτά ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι υποθέσεις εκδικάζονται στις 4 Μαΐου 2011.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωδικαστήριο
Περιβάλλον & οικολογία