Έντυπη Έκδοση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΗ * ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ κ.ά.

Ε3: 11 ανατροπές για επιτηδευματίες

Ακριβότερος αυτοέλεγχος για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και λογιστικό σύστημα φορολόγησης για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γεωλόγους μελετητές, ΚΤΕΛ, φορτηγά, κάμπινγκ, ταξί, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλανόδιους λιανοπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών, πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), εφημεριδοπώλες και σχεδόν το σύνολο των επαγγελματιών.

Οι οικοδομικές επιχειρήσεις παρέμειναν στο εξωλογιστικό σύστημα Οι οικοδομικές επιχειρήσεις παρέμειναν στο εξωλογιστικό σύστημα Οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης των επιτηδευματιών μεταβάλλουν και τα δεδομένα που οφείλουν να αναγράφουν πλέον στο ειδικό έντυπο Ε3. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τη συμπλήρωση του Ε3 πρέπει να γνωρίζουν «11» σημεία:

1 Λογιστικά προσδιορίζεται το εισόδημα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και γεωλόγων μελετητών για τις μελέτες και επιβλέψεις. Απαλείφθηκε ο κωδικός 324, πίνακας Ζ (διαφορά δαπανών μηχανικών-αρχιτεκτόνων), αν και παρέμεινε ο 342 «είδος μελέτης» για πληροφοριακούς λόγους.

2 Τα ακαθάριστα έσοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από το γινόμενο του αθροίσματος εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβάνονται αποσβέσεις) με συντελεστή αναγωγής (σχέση κλάσματος με αριθμητή 100 και παρονομαστή 100 μείον ΜΣΚΚ) αυτού στα ακαθάριστα έσοδα.

Με μέσο όρο συντελεστών 47,75%

3 Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρών αμοιβών, ήτοι 47,75%, και αν έχει πέραν του ενός, εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστή.

4 Ακριβαίνει ο αυτοέλεγχος, τον οποίο όσοι ακολουθήσουν -ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων- οφείλουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω λογιστή. Τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ ή το μέσο όρο ή το μέσο σταθμικό για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών αυτοελέγχου. Τα κέρδη αυτά συγκρίνονται με τα λογιστικά καθαρά κέρδη και επιλέγονται τα μεγαλύτερα για τον υπολογισμό του φόρου.

5 Στο εξωλογιστικό σύστημα παρέμειναν οι οικοδομικές επιχειρήσεις.

ΚΤΕΛ, ταξί, κάμπινγκ

6 Λογιστικά υπολογίζονται από 1.1.2010 τα εισοδήματα για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), φορτηγών και κάμπινγκ. Τα λογιστικά κέρδη δηλώνονται στους πίνακες Στ και Ζ του εντύπου Ε3 για τηρούντες βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ.

7 Οι εκμεταλλευτές ταξί από 1.7.2010 εντάσσονται στο λογιστικό σύστημα (κωδικός 346, πίνακας Ζ εντύπου Ε3). Για το πρώτο εξάμηνο φορολογούνται με τα τεκμαρτά εισοδήματα προσαυξημένα 50% και περιοριζόμενα μέχρι 6/12 ή μείωση αναλόγως έδρας (30% κάτω από 50.000 ευρώ ή 10% με πληθυσμό κάτω από 200.000 ευρώ) ή μείωση κατά 500 ευρώ για μη εργαζόμενους συνταξιούχους (κωδικός 890, πίνακας ΙΔ εντύπου Ε3). Το άθροισμα λογιστικού και τεκμαρτού εισοδήματος αναγράφεται στον κωδικό 401 του πίνακα 4Γ του εντύπου Ε1. Αναλόγως εφαρμόζονται για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων (μέχρι 7 δωμάτια).

8 Για πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, ο λογιστικός προσδιορισμός ισχύει από 1.10.2010 (συμπλήρωση πινάκων Στ και Ζ), ενώ μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου δηλώνουν τεκμαρτά εισοδήματα (αναγραφή φόρου σε κωδικό 666, πίνακας ΙΣΤ).

9 Αν οι επιχειρήσεις που πέρασαν σε λογιστικό σύστημα κατά το διάστημα της τεκμαρτής φορολόγησης τηρούσαν βιβλία και στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία αυτής της περιόδου αναγράφονται για πληροφοριακούς λόγους στο πεδίο «Σημειώσεις φορολογουμένου» της 4ης σελίδας του Ε3.

10 Στο λογιστικό σύστημα εντάχθηκαν από 1.7.2010 και οι επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν από τήρηση βιβλίων ή τηρούσαν βιβλία Α' κατηγορίας (βιβλίο αγορών) και τώρα τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας, όπως πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), εφημεριδοπώλες κ.λπ.

Για το πρώτο εξάμηνο, αναγράφουν τις αγορές στον υποπίνακα στ'(αντί α') του πίνακα Στ και τις δαπάνες στην 4η σελίδα του ίδιου εντύπου στις «Σημειώσεις Φορολογουμένου» για πληροφοριακούς λόγους, ενώ αν θέλουν να υπαχθούν σε αυτοέλεγχο τα αναγράφουν στους κωδικούς 122 και 102 του πίνακα Ι.

Για το δεύτερο εξάμηνο, προσδιορίζονται τα λογιστικά κέρδη του πίνακα Στ και τα κέρδη από τα βιβλία Α' κατηγορίας ή τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (κωδικός 345) και από τα βιβλία Β' κατηγορίας (κωδικός 571), τα οποία μεταφέρονται στον κωδικό 346.

11 Φέτος συμπληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι 30 Ιουνίου από τους λογιστές η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, φόρων που αποδόθηκαν, πλήθος κινητών τηλεφώνων, αριθμός απασχολούμενων και αυτοκίνητα με κυβικά. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Επιχειρήσεις