Έντυπη Έκδοση

Μάχη κατά των μικροβίων

Η αντιμικροβιακή αντοχή δεν είναι νέο πρόβλημα, αλλά γίνεται πιο επικίνδυνο, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τονίζοντας πως απαιτούνται επείγουσες και ενισχυμένες προσπάθειες για να μην επιστρέψουμε στην εποχή πριν από τα αντιβιοτικά. Οταν προκύπτει αντιμικροβιακή αντοχή -γνωστή και ως αντοχή στα φάρμακα- τότε τα φάρμακα αυτά γίνονται αναποτελεσματικά.

Τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί μια παγκοσμίως ενισχυμένη δέσμευση με στόχο τη διασφάλιση αυτών των φαρμάκων για τις μελλοντικές γενιές. Η αντιμικροβιακή αντοχή -το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2011- και η παγκόσμια διάδοσή της απειλούν τη δραστικότητα πολλών φαρμάκων που σήμερα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών.

Η φετινή ημέρα αφιερωμένη στη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας διότι η πλειονότητα των μικροβίων, που απομονώνονται στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι ανθεκτικά στα περισσότερα αντιβιοτικά και συνεπώς οι αντίστοιχες λοιμώξεις δύσκολα θεραπεύονται, όπως επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στο στόχαστρο η Ελλάδα

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει (λόγω του προβλήματος αυτού) βρεθεί στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ενωσης :

Σημειώνεται ότι έως και το 80% των μικροβίων, που απομονώνονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι ανθεκτικά σχεδόν σε όλες τις ομάδες αντιβιοτικών.

Η χώρα μας είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου η πανανθεκτική Klebsiella έχει πλέον σε μεγάλη έκταση εγκατασταθεί στα ελληνικά νοσοκομεία.

Υπάρχουν τουλάχιστον 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπου συζητείται η διασπορά από τη χώρα μας μικροοργανισμών σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία (μέσω ασθενών που διακομίστηκαν από την Ελλάδα σε νοσοκομεία της Β. Ευρώπης) με επακόλουθο την πρόκληση επιδημικού επεισοδίου εκεί.

Οι ασθενείς από την Ελλάδα πλέον υφίστανται (χρονοβόρο) έλεγχο πριν εισαχθούν σε νοσοκομεία της Ολλανδίας, της Γερμανίας, των σκανδιναβικών χωρών.

Στην Ελλάδα, επίσης παρατηρείται η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση αντιβιοτικών.

Επισημαίνεται ότι η μικροβιακή αντοχή και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, παρ' όλο που γενικά συνδέονται με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, έχει διεθνώς αποδειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο νοσοκομείο και γενικά αποτελούν δείκτη επάρκειας:

**Των διαδικασιών ελέγχου λοιμώξεων

**Της κατανομής του νοσηλευτικού προσωπικού

**Της κατά το δυνατόν ελάττωσης χρόνου νοσηλείας διά του συγχρονισμού των διαδικασιών (χειρουργεία, αναμονές για απεικονιστικές εξετάσεις κ.λπ.)

**Γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας του νοσοκομείου.

Η γενικότερη στάση της κοινωνίας (π.χ. ρόλος των ΜΜΕ στην ενημέρωση του πληθυσμού), η στάση του πληθυσμού στην πολυφαρμακία κ.λπ. αποτελούν επίσης παραμέτρους στη διαμόρφωση του προβλήματος.

Σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα επίσης, που επιτείνει το πρόβλημα, είναι το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον ΔΕΝ επενδύουν στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών, με αποτέλεσμα πια να υποχωρούμε στην προ των αντιβιοτικών περίοδο και, λοιμώξεις που προ 10ετίας θεραπεύονταν, πλέον να μη θεραπεύονται.

Οι προτεραιότητες του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής καλεί τα κράτη και τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, προβάλλοντας τους εξής άξονες-προτεραιότητες:

* Ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος

* Εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης

* Λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών

* Διαπίστευση της ποιότητας των φαρμάκων

* Αποτελεσματικός έλεγχος των λοιμώξεων

* Ενίσχυση της έρευνας.

Ειδικά με την «ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος», ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ως βασική προϋπόθεση για την επίλυση του προβλήματος αυτού (όπως άλλωστε και κάθε προβλήματος Δημόσιας Υγείας) την πολιτική δέσμευση, δηλαδή την έμπρακτη αναγνώριση της σοβαρότητας του προβλήματος από την κοινωνία και τους φορείς της (πολιτική ηγεσία αλλά και φορείς όπως ιατρικοί, φαρμακευτικοί, κτηνιατρικοί σύλλογοι, φαρμακοβιομήχανοι, σύνδεσμοι οικονομολόγων υγείας, νοσηλευτικοί σύλλογοι, οικονομολόγοι υγείας κ.λπ.).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας