Έντυπη Έκδοση

Πειραιώς: 2 δισ. σε μικρομεσαίους με κριτήριο τις θέσεις εργασίας

Δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την προστασία 50.000 θέσεων εργασίας θα προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς.

Το ύψος του δανείου, που μπορεί να φτάσει ανά επιχείρηση τα 2 εκατ. ευρώ, θα διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του δανείου θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση επί 40.000 ευρώ. Επιπλέον για κάθε νέα πρόσληψη που θα πραγματοποιείται το όριο του δανείου θα προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων θα υπολογίζεται με βάση τις καταστάσεις του ΙΚΑ και θα επιβεβαιώνεται ανά τρίμηνο. Η διάρκεια του δανείου θα είναι τετραετής και θα παρέχεται περίοδος χάριτος δύο ετών, στη διάρκεια της οποίας θα καταβάλλονται μόνον οι τόκοι.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζα Πειραιώς