Ηλεκτρονική Έκδοση

Πρόγραμμα δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Εθνική

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπονεί η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της χώρας.

Η τράπεζα θα διαθέσει προϊόν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Το ποσό των χορηγήσεων θα φτάνει έως το 30% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ όταν υπάρχουν προσωπικές εγγυήσεις, και έως 70% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης, χωρίς ανώτατο όριο, με την παροχή εξασφαλίσεων. Κριτήριο για τη χρηματοδότηση θα αποτελεί η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

Η Εθνική θα ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σε όλα τα επιμελητήρια, εντός των επόμενων ημερών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εθνική Τράπεζα
Επιχειρήσεις