Έντυπη Έκδοση

Δανειοδοτήσεις μικρομεσαίων από Εθνική

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξήγγειλε η Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, διαθέτει προϊόν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Τα ποσά των χορηγήσεων από το πρόγραμμα θα είναι έως 30% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης, με ανώτατο ποσό 40.000 ευρώ, όταν υπάρχουν προσωπικές εγγυήσεις και έως 70% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης, χωρίς ανώτατο όριο, με την παροχή εξασφαλίσεων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Εθνική Τράπεζα