Έντυπη Έκδοση

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας και άλλων 6 για συμβολαιογράφους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε χθες ότι «τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα μόνο στους υπηκόους τους».

Με την απόφαση αυτή δικαιώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε ασκήσει προσφυγές κατά της Ελλάδας και άλλων 6 κρατών-μελών (Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Γερμανία και Πορτογαλία) για «δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας».

Τα 7 κράτη-μέλη αναγνώρισαν ότι ο συμβολαιογράφος παρέχει εν γένει τις υπηρεσίες του εντός του εδάφους τους ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Συγχρόνως όμως υποστήριξαν ότι πρόκειται για δημόσιο λειτουργό, ο οποίος μετέχει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και του οποίου η δραστηριότητα δεν υπόκειται στους κανόνες περί ελευθερίας εγκαταστάσεως.

Για το Ευρωδικαστήριο, όμως, «ακόμη και αν οι συμβολαιογραφικές δραστηριότητες, όπως προβλέπονται σήμερα στα οικεία κράτη-μέλη, επιδιώκουν σκοπούς γενικού συμφέροντος, δεν συνιστούν συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας κατά την έννοια της Συνθήκης Ε.Κ.».

Επίσης, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, εντός των ορίων τής κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι συμβολαιογράφοι ασκούν το επάγγελμά τους υπό όρους ανταγωνισμού, χαρακτηριστικό που δεν προσιδιάζει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Ομοίως, είναι άμεσα και προσωπικά υπεύθυνοι, έναντι των πελατών τους, για ζημίες που απορρέουν από κάθε είδους πταίσμα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, αντιθέτως από τις δημόσιες αρχές των οποίων η ευθύνη από πταίσμα βαρύνει το κράτος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Δικαιοσύνη