Έντυπη Έκδοση

Σωρεία παραβάσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων

Σωρεία παραβάσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων διαπίστωσε γι' άλλη μια φορά ο ΕΦΕΤ στους ελέγχους του, τους οποίους διενεργεί τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι 38 επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΤ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 222.500 ευρώ, ενώ διαβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Θέματα καταναλωτή