Έντυπη Έκδοση

Χωρίς εισφορά ΟΓΑ

Τέλος σε εισφορά υπέρ ΟΓΑ για το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας δεν θα υπολογίζεται εφεξής και δεν θα αποδίδεται εισφορά υπέρ ΟΓΑ από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Τα ποσά υπέρ ΟΓΑ που έχουν παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 30/3/2011 και αποδόθηκαν στις εφορίες επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, έπειτα από αίτηση του εργοδότη και στη συνέχεια αποδίδονται, κατ' αναλογία των παρακρατηθέντων ποσών, στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αερομεταφορές και ασφάλεια πτήσεων
Υπουργείο Οικονομικών