Έντυπη Έκδοση

• ICAP - 2009

Ανανεώσιμες, αναψυκτικά, μπίρες έχουν το μικρότερο δανεισμό

Η μεγάλη κάμψη των κερδών και του κύκλου εργασιών χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών Α.Ε. και ΕΠΕ το 2009, οδηγώντας σε μείωση των προ φόρου κερδών κατά 30%.

Η πτωτική τάση ήταν πιο αισθητή στον χρηματοοικονομικό κλάδο, τονίζει η ICAP σε έκδοση-επιτομή των κλαδικών μελετών της για 40 κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κλάδοι που ξεχώρισαν, εμφανίζοντας υψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και σχετικά μικρή δανειακή επιβάρυνση.

Από την επεξεργασία των στοιχείων, η ICAP υπολόγισε ότι ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) εμφάνισε το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους με 34,49% το 2009, με τον κλάδο των χυμών-αναψυκτικών να έπεται με 23,01%, τη ζυθοποιία με 19,87%, την εισαγωγή-επεξεργασία καφέ με 18,64% και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με 11,12%.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης ο κλάδος που παρουσιάζει το υψηλότερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) με 54,46%, με την ανάπτυξη ακινήτων να έπεται με 53,65%, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων με 34,85%, τη σταθερή τηλεφωνία με 26,81% και τη ζυθοποιία με 26,58%.

Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας με 51,57%, η εισαγωγή-επεξεργασία καφέ με 43,54%, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με 34,15% και η ζυθοποιία με 28,55%.

Οι κλάδοι της ανάπτυξης ακινήτων, της ζυθοποιίας και των χυμών-αναψυκτικών εμφανίζουν τη μικρότερη δανειακή επιβάρυνση όπως αποδεικνύουν οι σχετικά χαμηλοί δείκτες ξένων προς ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την ICAP.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις