Έντυπη Έκδοση

Αντισεισμική τεχνολογία§Εσωτερικών χώρων για την αποφυγή κινδύνου σε περίπτωση σεισμού

Τι να προσέξετε στις ψευδοροφές

Στα μεγάλα «σύγχρονα κτίρια» έχει γίνει απαραίτητο, αν θέλετε ουσιώδες στοιχείο, η ψευδοροφή. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να καλύψουν τη φέρουσα κατασκευή, κυρίως όταν κάτω από αυτή διέρχονται σωληνώσεις, αγωγοί, καλώδια ή άλλος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Στις εικόνες φαίνονται οι εκτεταμένες ζημιές που προκύπτουν στους αποθηκευτικούς χώρους προϊόντων αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός των υλικών απωλειών, μπορεί να φράξουν δίοδοι και να παγιδευτούν άτομα Στις εικόνες φαίνονται οι εκτεταμένες ζημιές που προκύπτουν στους αποθηκευτικούς χώρους προϊόντων αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός των υλικών απωλειών, μπορεί να φράξουν δίοδοι και να παγιδευτούν άτομα Οι ψευδοροφές είναι μη φέροντα στοιχεία που είναι ευαίσθητα στις παραμορφώσεις και τις ταλαντώσεις λόγω σεισμού. Και όπως έχω προτείνει κατ' επανάληψη, οφείλουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία, υποστηρίζει ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης. Δεν μας έχει απασχολήσει όσο πρέπει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε μεγάλα κτίρια, όπως νοσοκομεία, εργοστασιακοί χώροι, υπηρεσίες, πολυαγορές κ.ά. Σε συνάρτηση με τους κινδύνους που συνεπάγονται από τις ψευδοροφές (όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους κατά τη διάρκεια σεισμών).

«Αν ο σκελετός της ψευδοροφής παραμορφωθεί αρκετά, τότε ένα μεγάλο μέρος των υλικών πληρώσεως και εξοπλισμού θα καταρρεύσει. Αυτό συνήθως δεν αποτελεί μεγάλο κίνδυνο ζωής, εκτός αν η ψευδοροφή περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά ή υλικά με σχετικά μεγάλο βάρος, παραδείγματος χάριν κρύσταλλα, οπλισμένα ή μη, και ακόμα φωτιστικά, σώματα με εύθραυστα τμήματα. Μπορεί όμως από την πτώση να προκληθεί πανικός ή και να εμποδιστεί η εκκένωση του χώρου».

Οι ψευδοροφές πολλές φορές αντιμετωπίζονται κατά την τοποθέτησή τους ελαφρά τη καρδία, αν και κρύβουν πολλά επικίνδυνα υλικά.

«Οι αστοχίες στις ψευδοροφές οφείλονται στις παραμορφώσεις του σκελετού τους λόγω πλημμελούς ανάρτησης.

Η κακή κατασκευή τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, όπως παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλους τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τις διάφορες περιοχές της χώρας μας τα τελευταία χρόνια (μετά την εκτεταμένη πλέον χρήση του συστήματος της αναρτημένης ψευδοροφής)».

Μάρτυρας αδιάψευστος είναι: Η τυπική εικόνα πτώσης ψευδοροφής του νοσοκομείου του Πύργου, κατά τους σεισμούς του 1993. Η πτώση ψευδοροφών σε νοσοκομεία της περιοχής Αττικής κατά τους σεισμούς του 1999. Οι πλάκες, σύμφωνα με τις αναφορές, των εν λόγω ψευδοροφών έπεσαν επάνω στα κρεβάτια ασθενών -προσφάτως χειρουργηθέντων- ή ακόμα πάνω σε χειρουργικές κλίνες σε χειρουργεία ή πάνω σε πανάκριβα μηχανήματα.

Μια ζημιά στην ψευδοροφή από τον σεισμό «κατά πάσα πιθανότητα θα επιφέρει ζημιά και σε ό,τι σχετίζεται με αυτήν, όπως φώτα, ανιχνευτήρες πυρκαγιάς, ίσως ακόμα στα στόμια του αερισμού, του κλιματισμού, μεγαφωνική εγκατάσταση κ.λπ.».

Σε ό,τι αφορά τα υπερυψωμένα δάπεδα που χρησιμοποιούνται συστηματικά σε γραφειακούς ή εργαστηριακούς χώρους, σε μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση σεισμού δεν αποτελούν κίνδυνο ζωής. Ομως, όπως λέει ο κ. Καρύδης, υποστηρίζουν ακριβό και απαραίτητο εξοπλισμό αναλόγως της χρήσης του κτιρίου: Στον βιομηχανικό τομέα η καταστροφή του υπερυψωμένου δαπέδου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του, ενώ η αντικατάσταση των κατεστραμμένων μηχανημάτων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Στις περιπτώσεις των υπερυψωμένων δαπέδων, οι ζημιές γίνονται επειδή δεν διαθέτουν αντισεισμική προστασία.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τον κλάδο παραγωγής στον οποίο δραστηριοποιούνται, μπορεί να περιλαμβάνουν χώρους χημικών εργαστηρίων.

Οι εργαστηριακοί χώροι αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά τον σεισμό και στους γραφειακούς χώρους. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι οι συσκευές και ο εξοπλισμός τους είναι μεγάλης αξίας και η καταστροφή τους, πέραν του οικονομικού κόστους, μπορεί να δυσχεράνει την ομαλή λειτουργία της βιομηχανίας. Στα εργαστήρια συχνά χρησιμοποιούνται επικίνδυνα χημικά υλικά, που χρειάζονται ειδική μέριμνα για την ασφάλισή τους.

Ενας μεγάλος αριθμός περιστατικών έκλυσης επικίνδυνων ουσιών κατά τους σεισμούς στο παρελθόν έχει καταγραφεί και έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς ένα εργαστήριο μπορεί να περιέχει:

* κυλίνδρους αερίων υπό πίεση, δεξαμενές υγρών,

* τροχήλατα στοιχεία ραφιών, μικρών δεξαμενών,

* πάγκους εργασίας

* μηχανολογικό εξοπλισμό

* εγκαταστάσεις πειραμάτων

* φύσιγγες αερίων κ.ά.

Συνήθως αυτά τα στοιχεία εξοπλισμού δεν έχουν πρόβλεψη από τον κατασκευαστή για αντισεισμική ενίσχυση.

Συνεπώς η αντισεισμική κατασκευή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του κτιρίου, αλλά και στο εσωτερικό του. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε τους σεισμικούς κινδύνους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Φυσικές καταστροφές & ακραία καιρικά φαινόμενα