Ηλεκτρονική Έκδοση

Νέες παρατάσεις σε δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Παράταση 15 ημερών μέχρι τις 15 Ιουλίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, στην ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που είχαν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα παρατείνονται και οι προθεσμίες υποβολής:

♦ των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης από 29η Ιουλίου σε  30 Σεπτεμβρίου 2011.

♦ των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, η υποβολή και πληρωμή των οποίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

♦ του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.»

για την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.,

την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3,4.

την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5,6.

την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8.

την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9,0.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών