Έντυπη Έκδοση

Μέχρι τον Δεκέμβριο η περίθαλψη των ανασφάλιστων ανέργων

Οι ανασφάλιστοι άνεργοι διατηρούν το βιβλιάριο ασθενείας μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά χάνουν την ασφάλισή τους οι γονείς και τα αδέλφια των αλλοδαπών που νομίμως εργάζονται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δύο εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας, παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2011) η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένσημα εδώ και δύο χρόνια. Και αυτό καθώς με προηγούμενους νόμους (Ν.2768/99 και Ν.3845/10) δινόταν η ευχέρεια ασφαλιστικής κάλυψης για δύο έτη από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ή από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματός τους.

Τώρα όμως, και επειδή μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένει άνεργος για μεγαλύτερο της διετίας διάστημα (μακροχρόνια άνεργοι), με αποτέλεσμα να παραμένει ακάλυπτος και για υγειονομική περίθαλψη τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, με τον πρόσφατο νόμο για το ΣΕΠΕ παρατείνεται για ακόμη ένα έτος από τη λήξη της -όχι όμως πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2011- η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.2768/99.

Με τη δεύτερη εγκύκλιο αυστηροποιούνται τα κριτήρια υγειονομικής κάλυψης των έμμεσων μελών (γονέων και αδελφών) των αλλοδαπών που εργάζονται και ασφαλίζονται στη χώρα. Και αυτό καθώς, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη, «τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ νέοι ή είναι αλλοδαποί που λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα προέλευσής τους ή έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και όχι για μόνιμη διαμονή.

»Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τα πρόσωπα αυτά φέρονται ως προστατευόμενα μέλη οικογένειας και λαμβάνουν τις παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται, χωρίς να καταβάλλουν εισφορές, σε εργασίες στις οποίες η απασχόληση δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα (π.χ. οικόσιτο προσωπικό), με αποτέλεσμα να επιφέρουν διπλή επιβάρυνση, κυρίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Οι προϋποθέσεις

Για τους παραπάνω λόγους, αναφέρεται σχετικά, «κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αυστηροποίηση των διατάξεων, με την προσθήκη επιπλέον προϋποθέσεων για την ασφάλιση των γονέων από τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς». Αυτές οι προϋποθέσεις είναι:

α) Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

β) Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους.

* Επιβάλλεται εισφορά υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του ΤΑΥΤΕΚΩ για την ασφάλιση για παροχές ασθένειας των συνταξιούχων ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ - Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» σε ποσοστό 4% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων και για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους μετά την 1η-1-1993 (νέοι ασφαλισμένοι) σε ποσοστό 10%, το οποίο κατανέμεται σε 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέας συνταξιοδότησης υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών και να αποδίδει το σύνολο της εισφοράς στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ». Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (1/10/2011).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης