Έντυπη Έκδοση

Απαντα

«...η ευρωπαϊκή ψυχή αναζήτησε με ασίγαστο πάθος την έσχατη αλήθεια. Μ' αυτή όμως τη μανία επι-δίωξης της αλήθειας, εν τέλει δεν περισώζεται παρά μόνο ένα είδος αλήθειας: η επιστημονική.

Οι άλλες αλήθειες δεν επιδιώκονται, αλλά αναφαίνονται, αποκαλύπτονται. Η επιστημονική αλήθεια ωδήγησε στην κατακρεούργηση της φύσεως και της συνειδήσεως διότι της εστέρησε τη βαθύτερη αλήθεια της. Χωρίς τη βαθύτερη ανεπιστημονική αλήθεια της, η συνείδηση δεν μπορεί να οικήση τον κόσμο. Και η γη από οικουμένη έγινε απέραντο ξενοδοχείο. Η γη άρχισε να οικείται από ξένους, από απάτριδες, από νομάδες».

Χρήστου Μαλεβίτση,

Απαντα, εκδόσεις Αρμός, τόμος 3ος, σ. 229-230.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Βιβλίο
Με λέξεις-κλειδιά
Κριτική βιβλίου