Ηλεκτρονική Έκδοση

Βρείτε αν, πότε και για πόσο καιρό δικαιούστε το επίδομα

Όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας

Αν νομίζετε ότι όποιος χάνει τη δουλειά του στην Ελλάδα, δικαιούται αυτομάτως το επίδομα ανεργίας, πλανάστε. Η δαιδαλώδης ελληνική νομοθεσία, κάνει και εδώ το θαύμα της θεσπίζοντας όρους και προϋποθέσεις. Ο Γιώργος Κουτρουμάνης*, περιγράφει.

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, είναι διαφορετικές ανάλογα με το αν κάποιος επιδοτείται για πρώτη φορά ή όχι.

- Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
  • Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του έτη, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο
- Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.

-Πότε θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της εγγραφής στην Τοπική Υπηρεσία. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία επιδοτούνται από την 7η ημέρα.

-Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

-Για πόσο διάστημα καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας;

Από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων που είχε ο ασφαλισμένος κατά το τελευταίο 12μηνο (ή 14μηνο) πριν από την απόλυσή του. Έτσι, υπάλληλος ο οποίος είχε 155 ένσημα, δικαιούται επίδομα ανεργίας για 6 μήνες. Για την καταβολή του επιδόματος επί ένα έτος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Ο υπάλληλος, πρέπει να έχει τουλάχιστον 250 ένσημα κατά το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή του. Αν έχει συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να έχει και 210 ένσημα. Τις ίδιες προϋποθέσεις, πρέπει να πληροί και ο οικοδόμος.
  2. Ο εργαζόμενος στα τουριστικά επαγγέλματα, χρειάζεται 250 ένσημα αλλά μέσα στο τελευταίο 12μηνο (ή 210 ένσημα αν είναι πάνω από 49 ετών)
*O Γιώργος Κουτρουμάνης είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία

 

Το οικονομικό εργαλείο που ετοίμασε το enet.gr, συνοψίζει όλες τις πληροφορίες που προηγήθηκαν. Μπορείτε να αναγράψετε τα ένσημα που είχατε την τελευταία διετία και να μάθετε:

-Αν θα πάρετε επίδομα ανεργίας ή όχι

-Για πόσους μήνες θα πάρετε το επίδομα ανεργίας

-Πόσα δικαιούστε κάθε μήνα

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Για το ίδιο θέμα
Βρείτε πόση αποζημίωση θα πάρετε σε περίπτωση απόλυσης
Η υγειονομική περίθαλψη των ανέργων