Ηλεκτρονική Έκδοση

Στον εισαγγελέα το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Έπαιρναν κοινοτική χρηματοδότηση για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα

«Σκάνδαλο» με τέσσερις θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ

Για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων διέθεταν την κοινοτική χρηματοδότηση το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας ΑΕ, το Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., το ΕΛΚΕΔΕ - Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ και το Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης, σύμφωνα με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που εστάλη στον εισαγγελέα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας οι συγκεκριμένες εταιρείες αν και είχαν ως σκοπό τους την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τον οποίο αντιπροσωπεύουν, κάλυπταν μέσω της κοινοτικής χρηματοδότησης - στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων EUREKA - το σύνολο σχεδόν (85% -95%) των λειτουργικών τους δαπανών.

Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προέκυψε ότι οι τέσσερις εταιρίες χρησιμοποίησαν την ετικέτα EUREKA ακόμα και για την υλοποίηση έργων που δεν εντάχθηκαν ποτέ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρησιμοποίησαν ψευδώς την ετικέτα αυτή, ως ουσιαστικό και νομιμοποιητικό υπόβαθρο για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Στα συμπεράσματα της έρευνας σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, η δραστηριότητα των εταιρειών ΕΛΚΑ, ΕΛΚΕΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΚΕΓ περιορίστηκε κατά κανόνα στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων EUREKA και ειδικότερα της κατηγορίας individual projects, τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους σε αντίθεση με τα όσα δήλωναν μέχρι πρόσφατα οι εκπρόσωποι των εταιρειών. Σύμφωνα με τον κανονισμό των προγραμμάτων, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν φορείς από τουλάχιστον δύο χώρες με αντικείμενο τη δημιουργία προϊόντων ή διαδικασιών ή υπηρεσιών που συντελούν στην ανάπτυξη του κάθε επιμέρους κλάδου και κάθε χώρα καλύπτει το αντίστοιχο κόστος.

Από το πόρισμα προκύπτει ότι οι εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 8.437.437 ευρώ για 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.010.629 ευρώ, τα οποία δεν εγκρίθηκαν ποτέ ως EUREKA, καθώς επίσης για κάποια από τα υλοποιούμενα έργα συνέχισαν να χρηματοδοτούνται ακόμη και μετά την καταχώρησή τους ως ολοκληρωμένα από το γραφείο ΕUREKA.

Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί και στο υπουργείο και αναζητούνται ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες.

(Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κοινοτικά κονδύλια & επιδοτήσεις
Δικαστικό ρεπορτάζ