Έντυπη Έκδοση

Νομοσχέδιο με εκπτώσεις στην προστασία περιβάλλοντος

Ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος επαίρεται στη διαβούλευση, που έληξε στις 28 Οκτωβρίου, πως με το νέο νομοσχέδιο που αφορά τις μελέτες για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες χωρίς εκπτώσεις στην «ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος», ουδέν αναληθέστερον τούτου...

Κι αυτό, διότι δίνεται η δυνατότητα όταν πρόκειται για φράγματα ή εμπόδια ύψους 1 μέτρου σε περιοχές Natura να μη χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ δεν χρειάζεται και για φράγματα ή εμπόδια ύψους 5 μέτρων εκτός περιοχών Natura! Και όλα αυτά ενώ υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την υποβάθμιση των υδάτων.

Οπως εξηγεί ο δρ Μάνος Κουτράκης, «το κριτήριο του ύψους ενός φράγματος δεν μπορεί να κρίνει το μέγεθος της επέμβασης στα φυσικά οικοσυστήματα, καθώς οποιαδήποτε εγκάρσια κατασκευή εντός της κοίτης υδατορρεμάτων διακόπτει την ελεύθερη επικοινωνία της ιχθυοπανίδας των τμημάτων του υδατορρέματος.

Η σημασία ενός υδατορρέματος ή παραποτάμου και η οικολογική του αξία, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 κρίνεται από τα είδη ιχθυοπανίδας που φιλοξενεί και την κατάσταση του πληθυσμού τους. Πολλά από τα είδη αυτά είναι ενδημικά της περιοχής (μοναδικά δηλαδή είδη στον κόσμο) ή ανήκουν σε παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που επιβάλλουν τόσο την προστασία των πληθυσμών τους όσο και την προστασία των ενδιαιτημάτων τους, δηλαδή των χώρων στους οποίους ζουν».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Κύριο θέμα
Εμ-φραγμα στα ψάρια των ποταμών