Έντυπη Έκδοση

Αυστηροί περιορισμοί στη δόμηση σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους

Αυστηρούς περιορισμούς στη δόμηση σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους επιφέρουν οι νέες αλλαγές στο προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η γνωμοδότηση των ανώτατων δικαστών αποσκοπεί και στην προστασία του περιβάλλοντος Η γνωμοδότηση των ανώτατων δικαστών αποσκοπεί και στην προστασία του περιβάλλοντος Το δικαστήριο ανάβει το πράσινο φως στις νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά παράλληλα τονίζει ότι η Διοίκηση πρέπει να εξετάσει εάν ενδείκνυται να απαγορευθεί εντελώς η δόμηση σε οικόπεδα με πολύ μεγάλες κλίσεις ή να καθοριστούν ακόμη πιο αυστηροί όροι δόμησής τους, ανάλογα με την κλιμάκωση της κλίσης τους.

Οι νέες διατάξεις αντικαθιστούν το πολεοδομικό καθεστώς του 1985, θέτοντας επιπλέον φραγμούς που αποσκοπούν, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση των ανώτατων δικαστών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος με την ανέγερση κτηρίων εναρμονιζόμενων, κατά το δυνατόν, προς το φυσικό ανάγλυφο και τη μορφολογία του εδάφους.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέγιστο ύψος των κτηρίων ορίζεται στα 7,5 μέτρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικά διατάγματα, και μετράται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματός τους με το φυσικό έδαφος.

Σε περιοχές με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 15%, το μέγιστο ύψος των κτηρίων επιτρέπεται να φθάνει μέχρι τα 7,5 μέτρα. Σε οικόπεδα που βρίσκονται στην κατηφόρα, η προβολή του κτηρίου πάνω από τη στάθμη του δρόμου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4,5 μέτρα.

Διάσπαση

Επίσης, σε κτήρια όγκου άνω των 2.000 κυβικών μέτρων πάνω από τη στάθμη του εδάφους επιβάλλεται η διάσπασή τους σε μικρότερους όγκους ή ανεξάρτητα κτήρια, ακόμα και αν πρόκειται για ένα λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα. Στο πρακτικό επεξεργασίας, οι δικαστές αναφέρουν ότι η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με τον κοινόχρηστο χώρο.

Με προηγούμενη γνωμοδότησή του το ΣτΕ είχε κρίνει νόμιμες τις ρυθμίσεις του Π.Δ., που αυξάνουν την αρτιότητα των οικοπέδων στα 300 έως και 2.000 τετραγωνικά και προβλέπουν ότι οικόπεδα με εμβαδόν 500 τετραγωνικά θα πρέπει να διαθέτουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο τουλάχιστον 10 μέτρων για να μπορούν να δομηθούν, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού η πρόσοψη αυξάνει στα 15 μέτρα. Το ίδιο διάταγμα μειώνει το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων στους συγκεκριμένους οικισμούς από 70%, που ισχύει σήμερα, σε 60%.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομία και Χωροταξία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Ακίνητα & κτηματαγορά