Έντυπη Έκδοση

ΦΩΣ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Τι γίνεται με την ανάκληση άδειας και τα εντός παραδοσιακών οικισμών

Ακόμα ένα πακέτο ερωταπαντήσεων σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών έφτασε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης τακτοποίησης -υπενθυμίζεται ότι είναι στις 30 Νοεμβρίου, εκτός απροόπτου- το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να φωτίσει «σκοτεινές» πτυχές των διατάξεων του ν. 4014/11 αλλά και τροπολογίες που ψηφίστηκαν εσχάτως στη Βουλή (σ.σ. εκείνες που «πέρασαν» με το νόμο για τις οικοδομικές άδειες στις 9/11). Εδώ δίνονται διευκρινίσεις για το τι γίνεται με ακίνητα για τα οποία έχει ανακληθεί η οικοδομική άδεια και πώς ρυθμίζονται κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς.

1Σε διαμέρισμα κατασκευάζεται νέο WC, μετατοπίζεται η θέση της κουζίνας και δημιουργείται επιπλέον δωμάτιο (από αλλαγή διαρρύθμισης) μέσα στο εγκεκριμένο εμβαδόν. Ποιες αυθαιρεσίες εντάσσονται στην κατηγορία 13 του φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής;

«Σύμφωνα με τροπολογία (παρ. 4, ά. 23 του ν. 4014/11), που ψηφίστηκε, ορίζεται ότι «...επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι... στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας...». Συνεπώς η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού δεν εμποδίζεται από τις αυθαιρεσίες αυτές, πλην όμως παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί κάθε παράβαση, όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 49, παρ. 4)».

2 Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων σε περιοχές εκτός σχεδίου που δηλώθηκαν (Α' και Β' φάση) με το ν. 1337/83, αλλά δεν πήραν, ως εκτός σχεδίου, οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση (Γ' φάση) δεν απαιτείται η ένταξή τους στο ν. 4014/2011. Πώς μπορούν να μεταβιβαστούν;

«Για τη σύνταξη του συμβολαίου θα προσκομιστούν επικυρωμένο αντίγραφο της Β' φάσης του ν. 1337/83, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στην περίπτωση δ. της παραγράφου 2 του ά. 23 του ν. 4014/11, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή, σύμφωνα με τα σχέδια της δήλωσης του ν. 1337/83 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3, του ιδίου ως άνω άρθρου».

3 Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε ακίνητο ή αυθαίρετη κατασκευή, που βρίσκεται στο μη δασικό τμήμα γηπέδου ή στο τμήμα γηπέδου εκτός ζώνης παραλίας μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/11;

«Ναι, σύμφωνα με τροπολογία της παρ. 3α του άρθρου 23 του ν. 4014/11, που ψηφίστηκε στις 9/11/11 (άρθρο 49, παρ. 2)».

4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που βρίσκονται μέσα σε παραδοσιακό οικισμό μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του ν. 4014/11;

«Μπορούν να υπαχθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 24, του άρθρου 24, του ν. 4014/11, όπως συμπληρώθηκε μετά από σχετική τροπολογία, που ψηφίστηκε στις 9/11/11 (άρθρο 49, παρ. 3 και 11)».

5 Για αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο ν. 4014/11 και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 26 σε περίπτωση που δεν θα εκδοθεί εμπρόθεσμα (εντός τριών ετών) η σχετική οικοδομική άδεια υπάρχουν συνέπειες;

«Σύμφωνα με τροπολογία (παρ. 2, ά. 26 ν. 4014/11) διευκρινίζεται ότι δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών ετών ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος. Διαφορετικά επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 27 του ν. 4014/11».

6 Ακίνητο του οποίου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια όχι για ψευδή ή αναληθή στοιχεία και μπορεί να υπαχθεί στην παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 4014/11. Πώς θα γίνει η υπαγωγή στη ρύθμιση; Μία αίτηση ανά αυτοτελή ιδιοκτησία; Στις αυτοτελείς ιδιοκτησίες προστίθενται οι επιφάνειες των παρακολουθημάτων (υπόγειων αποθηκών) με μειωτικό συντελεστή 0,5; Για τις κοινόχρηστες επιφάνειες (είσοδο και κλιμακοστάσιο) υποβάλλεται άλλη αίτηση από τους συνιδιοκτήτες;

«Υποβάλλεται μία αίτηση ανά λειτουργικά αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία -μία αίτηση ανά διαμέρισμα με τα παρακολουθήματά του από τον φερόμενο ιδιοκτήτη, το συνιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Για τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου υποβάλλεται μία κοινή αίτηση των συνιδιοκτητών. Δεδομένου ότι ο μειωτικός συντελεστής 0,5 για τους βοηθητικούς χώρους αφορά μόνο τον υπολογισμό του προστίμου, για τον υπολογισμό του παραβόλου λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιφάνειες (υπόγεια, σοφίτες, πατάρια) χωρίς μειωτικό συντελεστή».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)