Έντυπη Έκδοση

Δύο προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων

Δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης θέτει σε λειτουργία ο ΟΑΕΔ. Αν και οι προτεινόμενες 15.000 θέσεις εργασίας μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό της ανεργίας (κοντά στο 1 εκατ. άτομα), ωστόσο, μπορεί να αποδειχθούν «ανάσα» για ορισμένες ευαίσθητες κατηγορίες ατόμων, που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας.

 

Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά 5.000 μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι θα προσληφθούν σε θέσεις εργασίας στους δήμους και τις Περιφέρειες. Θα πρέπει να έχουν απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και να είναι μακροχρόνια άνεργοι (12 μήνες στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ), οι οποίοι, επιπροσθέτως, αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Για κάθε πρόσληψη, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης, ήτοι 625 ευρώ το μήνα.

Ηδη ο ΟΑΕΔ άρχισε να δέχεται σχετικές αιτήσεις και θα είναι αυτός που θα υποδείξει τους ανέργους που θα καταλάβουν τις κενές θέσεις απασχόλησης.

Με το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε 10.000 ανέργους, ο ΟΑΕΔ προσφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσλάβουν και να καταρτίσουν επιδοτούμενους ανέργους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό τους, παλαιό και νέο, για διάστημα 36 έως 42 μηνών.

Ο εργοδότης, που προσφέρει τη θέση εργασίας, με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως, λαμβάνει ως επιχορήγηση για κάθε προσλαμβανόμενο ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας ή το επίδομα μακροχρόνια ανέργου, που θα ελάμβανε ο άνεργος για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.

Η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 14 ευρώ ημερησίως, για 25 ημέρες το μήνα, εφόσον προσληφθεί επιδοτούμενος μακροχρόνια άνεργος. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β' φάση προγράμματος), ο εργοδότης λαμβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων.

Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούμενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαμβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση της διάρκειας του προγράμματος σε 30 μήνες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
ΟΑΕΔ