Έντυπη Έκδοση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η προστασία της Μεσογείου συμβαδίζει με την ανάπτυξη

Πώς μπορούν να προστατευτούν τα ελληνικά πελάγη από αγροτικά λύματα, υπεραλίευση, εντατική χρήση λόγω ιχθυοκαλλιεργειών, ναυσιπλοΐας, βιομηχανικής, τουριστικής και αστικής ρύπανσης και διασυνοριακή υποβάθμιση των ποταμών και να υπάρξει ταυτόχρονα ανάπτυξη;

Στα ερωτήματα αυτά καλούνται να απαντήσουν επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΝΡΙ CBCMED με τίτλο «Mare Nostrum: Γεφυρώνοντας το κενό εφαρμογής. Διευκόλυνση της Διασυνοριακής Εφαρμογής μέσω της άμβλυνσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων στη λεκάνη της Μεσογείου», που αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2013 και έχει τριετή διάρκεια.

Σύμφωνα με το δρ. Γιώργο Συλαίο, επίκουρο καθηγητή, υπεύθυνο του Οικολογικού Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, από την Ελλάδα συμμετέχουν οι δήμοι Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα ΑΕΙ, Δημοκρίτειο και Θεσσαλίας, ενώ συμμετέχουν φορείς ή και Πανεπιστήμια από Βουλγαρία, Γερμανία, Ιορδανία, Ισπανία, Ιταλία, Ισραήλ, Μάλτα, Τουρκία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.319.529 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ελληνικούς και κοινοτικούς πόρους ώστε να καταγραφούν τα υπάρχοντα προβλήματα που δημιουργούνται στη λεκάνη της Μεσογείου απ' τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και να προταθούν λύσεις σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία