Έντυπη Έκδοση

Οι κανόνες, η προετοιμασία και οι ενέργειες για το γκρέμισμα

Το νέο ενιαίο σχέδιο κανόνων προετοιμασίας και ενεργειών για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα δρομολογήθηκε από τον υπουργό ΠΕΚΑ Ε. Λιβιεράτο, σε σύσκεψη που οργανώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2012 στο υπουργείο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτη, του ειδικού γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Σάκη Κουρουζίδη και των επτά γενικών γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χ. Καλογήρου (Αιγαίου), Δ. Καλογερόπουλου (Αττικής), Η. Θεοδωρίδη (Μακεδονίας-Ηπείρου) Κ. Γερακούδη (Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), Γ. Δεικτάκη (Κρήτης), Α. Καρούντζου (Μακεδονίας-Θράκης), Μ. Αγγελάκα (Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Τα βήματα που ακολουθούνται έκτοτε αποσκοπούν σε πλήρη τυποποίηση της διαδικασίας. Τα βήματα είναι:

1. Μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα με νόμο από τους αιρετούς περιφερειάρχες, στους διορισμένους περιφερειάρχες ώστε να μην υποκύπτουν στις λεγόμενες πιέσεις πολιτικού κόστους.

2. Σε συνεργασία με τις Κτηματικές Υπηρεσίες και τα δασαρχεία ξεκίνησε η καταγραφή των πρώτων 3.305 κατεδαφιστέων αυθαιρέτων και συνεχίζεται σε ενιαία βάση δεδομένων. Στη διάρκεια της καταγραφής συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το ΑΦΜ του αυθαιρετούντος, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αυθαιρέτου, η τελεσιδικία κ.ά.

3. Εντοπισμός περιοχών όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αυθαιρέτων για οργανωμένες επιχειρήσεις κατεδάφισης. Εγινε με εφαρμογή στατιστικού πακέτου τύπου «spss».

4. Καθορίστηκε «point system» των αυθαιρέτων, δηλαδή ιεράρχηση των κατεδαφίσεων με βάση 9 συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αφορούν την επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, το είδος της κατασκευής.

5. Εκτίμηση του κόστους των κατεδαφίσεων αυθαιρέτου με αντικειμενικό προσδιορισμό, ο οποίος γίνεται είτε με τη χρήση των τιμολογίων που ακολουθούνται στα δημόσια έργα (αναλυτικό τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών και έργων οδοποιίας) είτε με τη σύνταξη νέων πρωτοκόλλων εργασιών.

6. Διασφάλιση πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομικών. Από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, έχουν ήδη εγκριθεί για την εφαρμογή του σχεδίου κατεδαφίσεων 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

7. Επί τόπου αυτοψία και επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης προβλέπεται για όλα τα αυθαίρετα που μπαίνουν στο στόχαστρο της νέας πανελλαδικής επιχείρησης.

Εν τω μεταξύ οι κατεδαφίσεις συνδυάζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων περιφερειών της χώρας. Ενόψει των κατεδαφίσεων, ασφαλείς πληροφορίες μάς αναφέρουν ότι το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, ως προκαταρκτικές ενέργειες, θα προβλέπει:

* Διακοπή της σύνδεσης των υπό κατεδάφιση κτηρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (φως, νερό, ηλεκτρικό κ.λπ.).

* Ενημέρωση του ιδιοκτήτη να αδειάσει το ακίνητο εντός ρητής προθεσμίας και ακολούθως κινητοποίηση ιδιωτών μεταφορέων, που θα μεταφέρουν τις οικοσκευές, με χρέωση του ιδιοκτήτη της δαπάνης μεταφοράς και αποθήκευσης.

* Ενημέρωση του ιδιοκτήτη εντός ρητής προθεσμίας να κατεδαφίσει ο ίδιος και να διαχειριστεί τα υλικά εκσκαφής και ακολούθως ενεργοποίηση των συνεργείων κατεδάφισης που θα πληρώσει το Δημόσιο, καταλογίζοντας στον ιδιοκτήτη να πληρώσει τη σχετική δαπάνη στην Εφορία.

Εν τω μεταξύ, με το μοντέλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεσες κατεδαφίσεις συνολικά 1.209 αυθαιρέτων στέλνει μήνυμα το υπουργείο Περιβάλλοντος στις άλλες έξι Αποκεντρωμένες Περιφέρειες να προχωρήσουν το πανελλαδικό σχέδιο κατεδαφίσεων. Εγγραφο-ντοκουμέντο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθορίζει την τυποποιημένη μέθοδο ως εξής:

α) Συμπλήρωση όλων των στοιχείων όλων των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης στον πρότυπο πίνακα που έχει αποσταλεί, με αύξοντα αριθμό.

β) Αποστολή στοιχείων για τους διαθέσιμους πόρους και συγκεκριμένα τα χρήματα, τα άτομα και ο εξοπλισμός που υπάρχει για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.

γ) Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των Μητρώων Επιχειρήσεων, ώστε να περιλαμβάνουν και τις απαιτήσεις για τη νόμιμη διάθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν.

δ) Η κατάρτιση σαφούς και συγκεκριμένου προγράμματος κατεδαφίσεων με κριτήρια ιεράρχησης.

Παράλληλα, για τη θεσμική κατοχύρωση του διαγράμματος ροής, προωθείται άμεσα η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα περιλαμβάνεται και σύστημα ιεράρχησης των κατεδαφίσεων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομία και Χωροταξία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)