Έντυπη Έκδοση

Η καθίζηση στα ακίνητα απαξιώνει το ενεργητικό των τραπεζών

ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ, λένε οι υπουργοί των Οικονομικών, αλλά η κρίση στα ακίνητα βάθυνε στο δ' τρίμηνο του 2012, υποτιμώντας το ενεργητικό των τραπεζών που σχετίζεται με τα στεγαστικά δάνεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ οι τιμές υποχώρησαν με διψήφιο ρυθμό, αντίθετα αυξήθηκαν οι συναλλαγές, γεγονός που οφείλεται στην απόφαση ορισμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών να επανεκτιμήσουν μέρος των οικιστικών ακινήτων τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλισης χορηγούμενων δανείων.

Με άλλα λόγια, δεν σχετίζεται με αγοραπωλησία ακινήτων, αλλά αφορά επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφαλίσεων και για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μία τράπεζα σε άλλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων το δ' τρίμηνο του 2012 εκτιμάται ότι ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (έναντι ρυθμών μείωσης 10,2%, 10,8% και 12,6% το α', β' και γ' τρίμηνο αντίστοιχα του 2012). Για το σύνολο του 2012 οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν 11,7% σε σχέση με το 2011, έναντι 5,5% το 2011.

Για τα νέα διαμερίσματα, ηλικίας μέχρι 5 ετών, η μείωση των τιμών το δ' τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ήταν 11,0% (έναντι 11,1%, 11,5% και 13,5% το α', β' και γ' τρίμηνο). Για τα παλιά η μείωση ήταν μεγαλύτερη, ήτοι 14,6% (έναντι 9,5%, 10,4%, 11,4% το α', β' και γ' τρίμηνο του 2012).

Συναλλαγές

Οι εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των τραπεζών έφθασαν το δ' τρίμηνο του 2012 τις 9,5 χιλιάδες, έναντι 5,4 χιλ. το γ' τρίμηνο, 6,7 χιλ. το β' τρίμηνο και 6,5 χιλ. το α' τρίμηνο του 2012.

Σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 28,2 χιλιάδες, καταγράφοντας μείωση κατά 34,2% έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42,8 χιλιάδες).

Η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δ' τρίμηνο του 2012 μειωμένη 2,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 (α', β' και γ' τρίμηνο 2012: -51,6%, -50,2% και -49,3% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία). Η μέση ετήσια μείωση στην αξία των οικιστικών ακινήτων ήταν μεγαλύτερη το 2012 (41,4%) έναντι 40,1% το 2011.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά