Έντυπη Έκδοση

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Κερδισμένοι, κτηνοτρόφοι και νέοι παραγωγοί

Κερδισμένη βγαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα, παρά τις συμπληγάδες με την ένταξη των νέων χωρών, στο ύψος των κοινοτικών κονδυλίων για τη γεωργία.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην οικολογική γεωργία Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην οικολογική γεωργία Οι Ελληνες παραγωγοί, όμως, θα διαπιστώσουν διαφορά στην τσέπη τους, ανάλογα με το προϊόν, τη γεωγραφική θέση όπου καλλιεργούν, ενώ λιγοστοί, κυρίως νέοι, κτηνοτρόφοι και νησιώτες ίσως βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση από πριν. Με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις του πυλώνα Ι (επιδοτήσεις) γύρω στο 5% και πρωθείται πιο έντονα η αγροτική επιχειρηματικότητα.

Τα χρήματα που προβλέπονται για τη χώρα μας το διάστημα 2014-20 ανέρχονται σε 19,5 δισ. ευρώ, για τους πυλώνες Ι και ΙΙ, που αφορούν επιδοτήσεις κι αγροτική επιχειρηματικότητα, δράσεις για τη βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο, αγροτική έρευνα, αγροτουρισμό κ.ά. Επρόκειτο δε να είναι τουλάχιστον κατά 4,5 δισ. μειωμένα τα κονδύλια, με βάση την αρχική πρόταση της Κομισιόν.

21 δισ. ώς Δεκέμβριο

Η Ελλάδα, ώς τον Δεκέμβριο του 2013, θεωρητικά μπορεί να πάρει γύρω στα 21 δισ. (αφού δεν ανέπτυξε όλες τις δράσεις) και με τη νέα ΚΓΠ παίρνει μόλις 19,5 δισ. Ομως, με βάση τις τιμές 2011 στην αγορά, η Ελλάδα παίρνει 1,3% παραπάνω χρήματα (λόγω πληθωρισμού), ακόμη κι από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η «περιφερειοποίηση» και το «πρασίνισμα» είναι οι λέξεις-κλειδιά που θ' απασχολήσουν τη νέα ΚΓΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-20. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί όλες οι αποφάσεις κι οι υπηρεσίες των κρατών-μελών, λόγω καθυστερήσεων στον κοινοτικό προϋπολογισμό και δεν προλαβαίνουν τις προσαρμογές. Εκκρεμεί, λοιπόν, αν η νέα ΚΓΠ θα έχει περίοδο προσαρμογής ή απευθείας εφαρμογή το 2015.

Οι νέοι κοινοτικοί κανονισμοί για την «περιφερειοποίηση» και το «πρασίνισμα» συνεπάγονται αναδιανομή κονδυλίων στο εσωτερικό κάθε χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση Σαμαρά σχεδιάζει στη βάση της αναλογίας 80/20 για γεωργία/κτηνοτροφία αντίστοιχα. Αυτό έχει τη σημασία του, αφού επιδοτήσεις χορηγούνται σε περίπου 650.000, κι εξ αυτών περίπου 150.000 οικογένειες είναι κτηνοτρόφοι.

Μέχρι στιγμής, το σίγουρο είναι ότι δίνεται πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη να ορίσουν ενισχύσεις, μέσω όμως της «περιφερειοποίησης», δηλαδή ορίζοντας περιοχές και ποσά ενισχύσεων. Πάντα, υπό τον περιορισμό του «πρασινίσματος» (δηλαδή της οικολογικής γεωργίας), ο οποίος έχει αποφασιστεί να αποτελεί το 30% της επιδότησης και δεν αναμένεται ν' αλλάξει, αφού ορίστηκε σ' επίπεδο αρχηγών-κρατών.

Τροποποιήσεις αναμένεται να γίνουν ώς τα τέλη Μάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο και στα τέλη της άνοιξης αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Ιδού σε γενικές γραμμές τι αλλάζει:

1. Προβλέπεται ότι 30% των άμεσων ενισχύσεων προϋποθέτουν υποχρεωτική τήρηση ωφέλιμων για το περιβάλλον πρακτικών στη γεωργία (πρασίνισμα»/οικολογική γεωργία). Οι αγρότες θα πρέπει να εφαρμόζουν ορθές γεωργικές πρακτικές, γιατί η νέα ΚΓΠ, όπως έχει ειπωθεί από κοινοτικούς παράγοντες, δίνει ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο στο τι παράγεται, αλλά και στο πώς παράγεται.

2. Σε πρώτη φάση δεν διαφαίνονται ιδιαίτερες μεταβολές στα σιτηρά, ενώ πιθανολογείται πως θα χάσουν χρήματα βαμβάκι και ζαχαρότευτλο κι ορισμένες περιοχές που είχαν δικαιώματα ελαιολάδου.

3. Η νέα ΚΓΠ καταργεί τη μονοκαλλιέργεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κάθε παραγωγός οφείλει να διατηρεί τρεις διαφορετικές καλλιέργειες, με καμία μικρότερη του 7%. Αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί κι από τον κλήρο του κράτους-μέλους και τις δενδροκαλλιέργειες. Στο 7% μπορούν να συμπεριληφθούν πεζούλες, καλλωπιστικά φυτά, τριφύλλι κ.ά. Το μέτρο θίγει βασικά τους μεγαλοπαραγωγούς, αφού θα τεθεί πλαφόν εκταρίων για την ισχύ του μέτρου.

4. Αναδιαμορφώνονται τα ιστορικά δικαιώματα και με τη νέα ΚΓΠ παραμένουν στο ίδιο καθεστώς ή βγαίνουν κερδισμένες ημιορεινές, ορεινές και κυρίως νησιωτικές περιοχές.

5. Κερδισμένη βγαίνει η εκτατική κτηνοτροφία (ζώα ελευθέρας βοσκής), έναντι της σταβλισμένης, λόγω και των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των τιμών των ζωοτροφών. Η νέα ΚΓΠ προβλέπει μέτρα στήριξης για την κτηνοτροφία.

6. Εξακολουθεί να υπάρχει συνδεδεμένη ενίσχυση σε κτηνοτροφία-βαμβάκι, αλλά η λίστα δικαιούχων μεγαλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα στις επιδοτήσεις.

7. Τα κονδύλια για την αγροτική έρευνα αυξάνονται σημαντικά, αλλά όχι στο βαθμό που είχε προτείνει η Επιτροπή. Με τη νέα ΚΓΠ δίνονται κονδύλια για την εφαρμοσμένη έρευνα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας, που είναι αποψιλωμένα από προσωπικό.

8. Η χώρα μας θα πάρει γύρω στα 19,5 δισ. ευρώ για την επταετία (2014-20), παρότι η ΚΓΠ θα ξεκινήσει το 2015. Ολα αυτά τα χρήματα θα μοιραστούν -όχι αναλογικά- σε 50 εκατομμύρια στρέμματα, αντί για 30 εκατομμύρια στρέμματα που ήταν παλαιότερα.

9. Δημιουργείται επιπλέον ειδική βοήθεια που κατευθύνεται σε Νέους Γεωργούς, ενώ για μικρούς παραγωγούς -ώς 1.000 ευρώ ετησίως- το σύστημα απλοποιείται.

10. Δημιουργείται μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, για την αγορά. Καθώς το συνολικό ποσό των 42 δισ. το χρόνο μεταφέρεται σ' όλη την Ε.Ε. για τη γεωργία, το κουτάκι στήριξης περιέχει 200 ώς 300 εκατομμύρια ευρώ. Το κακό είναι ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προέλθει από τη μείωση της άμεσης ενίσχυσης (επιδότησης) των παραγωγών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Γεωργία
Κοινοτικά κονδύλια & επιδοτήσεις