Έντυπη Έκδοση

Θρακιώτικο «όχι» για τα μεταλλεία χρυσού στον Εβρο

Το δικό τους βροντερό «όχι» στην εξόρυξη χρυσού στο Πέραμα, λένε οι Θρακιώτες, έχοντας στο πλευρό τους και τις αρχές της περιφέρειας.

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποιούν συγκέντρωση μπροστά στο δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, με τη συμμετοχή όλων των δήμων της περιοχής, αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας που εξέτασαν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διατύπωσαν σοβαρές επιφυλάξεις για την επέμβαση που θα υπάρξει στο φυσικό περιβάλλον. Στη συνεδρίαση, όπου συζητήθηκε το θέμα, ασκήθηκε επίσης αυστηρή κριτική επί του περιεχομένου της μελέτης και επί των προθέσεων των συντακτών της, κάνοντας λόγο για συστηματική αποσιώπηση περί των κινδύνων, που απορρέουν από τη χημική σύσταση των τελμάτων, καθώς επίσης για ελλιπείς και αναξιόπιστες αναλύσεις, που υποδηλώνουν χαμηλό επιστημονικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το πόρισμα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το έργο θα έχει εξαιρετικά σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις στη μορφολογία, το τοπίο, στην αισθητική αξία της φύσης, τα οικοσυστήματα και τις χρήσεις γης της περιοχής επέμβασης.

Το έργο χαρακτηρίζεται ασυμβίβαστο με τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Σημειώνεται ότι ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων προτείνεται να κατασκευαστεί εντός λεκάνης απορροής ανατολικού κλάδου του βορείου τμήματος του Παλιορέματος, τη στιγμή που, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα ρέματα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, επί των οποίων απαγορεύονται επεμβάσεις που θίγουν τη λειτουργία τους, όπως είναι η απορροή προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς.

Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχουν επισημάνει πιθανή αστοχία σε σειρά τεχνικών θεμάτων, όπως η σταθερότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση των καιρικών συνθηκών και των βρόχινων νερών. Επίσης διατυπώθηκαν σοβαρότατες αμφιβολίες για την ευστάθεια των εσωτερικών αναχωμάτων, η συμπεριφορά των οποίων κρίθηκε πως δεν προσδιορίζεται επαρκώς.

Οι εκτενείς εκσκαφές και η έκθεση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες των θειούχων μεταλλευμάτων και στείρων ενέχουν κινδύνους όξινης απορροής με επακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων. Επισημάνθηκε επίσης πως ενδεχόμενη αστοχία κατά τη λειτουργία του έργου καθώς και ενδεχόμενο ατύχημα, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης κυανιούχου νατρίου, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότατες συνέπειες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, λόγω του μεγέθους και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, επιβάλλει σε όλες τις φάσεις του έργου, από την κατασκευή έως την τελική αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, αυστηρότατο έλεγχο και παρακολούθηση από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες των αρμόδιων υπηρεσιών της διοίκησης, ανέφεραν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ορυκτός πλούτος
Περιβάλλον & οικολογία