Έντυπη Έκδοση

Λίφτινγκ στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ώστε να επαναλειτουργήσει ως σύγχρονο πανεπιστημιακό ίδρυμα, μόλις δοθεί η απαιτούμενη άδεια, παρουσιάστηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Αυτό το μήνα ολοκληρώνεται η μελέτη αποκατάστασης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που ανέλαβε να εκπονήσει το ΑΠΘ, ως προσφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Παραμονές της επίσημης παρουσίασης του έργου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η ερευνητική ομάδα παρουσίασε τις μελέτες και τις προτάσεις της στον πρύτανη του ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλο, και στον ηγούμενο της μονής και μητροπολίτη Προύσης, Ελπιδοφόρο. Το έργο «Διερεύνηση

μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» συνίσταται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου, την καταγραφή των αναγκαίων επισκευών και βελτιώσεων και στις προτάσεις για την αξιοποίησή του ως σύγχρονου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Συνεργάστηκαν 26 καθηγητές και 23 υπότροφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Αρχικά έγινε συλλογή στοιχείων, αποτύπωση των χώρων εντός και εκτός του ιστορικού κτηρίου της σχολής από ομάδα υποτρόφων μεταπτυχιακών φοιτητών, υπό την επίβλεψη καθηγητών τους.

Κατά την παραμονή της ερευνητικής ομάδας στη Χάλκη συλλέχτηκαν δείγματα υλικών και πραγματοποιήθηκαν διάφορες ειδικές μετρήσεις (για υγρασία, αντοχή υλικών κ.ά.), ενώ έγινε αυτοψία του περιβάλλοντος χώρου ως προς τη βλάστηση και τη δυνατότητα φύτευσης νέων φυτών στον αύλειο χώρο. Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων, η αξιολόγηση του υλικού και η σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης, ενώ παράλληλα μελετήθηκε το κτηριολογικό πρόγραμμα και οι χρήσεις των χώρων, υφιστάμενων και νέων.

Στις 20 Ιουλίου 2012 έγινε η παρουσίαση τριών προτάσεων-εναλλακτικών σεναρίων για τους νέους και τους υφιστάμενους χώρους στο μητροπολίτη Προύσης, ο οποίος παρουσίασε τα δεδομένα στην Ιερά Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, που έκανε την τελική επιλογή για τα αρχιτεκτονικά και τους εξωτερικούς κοιτώνες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Για το ίδιο θέμα
Η Τουρκία επανέρχεται στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης