Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

Λείπουν τα διαθέσιμα ανθεκτικά κριάρια

Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ αποτελεί τον πιο σημαντικό κλάδο αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας (δεύτερη στην Ε.Ε. σε παραγωγή γάλακτος), με το ποσοστό συμμετοχής, μαζί με τη γιδοτροφία, στην ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής ν' ανέρχεται στο 43% και στην αντίστοιχη της συνολικής γεωργικής παραγωγής περίπου στο 13%.

Η τρομώδης νόσος είναι μια νόσος με πολύ υψηλό ποσοστό εμφάνισης. Αμέσως μετά την Κύπρο, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ε.Ε. με το υψηλότερο ποσοστό στη νόσο.

Τα προγράμματα επιλογής και αναπαραγωγής που στηρίζονται στη γενετική ανθεκτικότητα έχουν αναδειχθεί ως το κύριο εργαλείο για την πρόληψη και έλεγχο της νόσου, προϋποθέτουν όμως κι απαιτούν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα ανθεκτικών κριαριών.

Παρ' όλο που το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ) από το 1996 δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ανθεκτικών κριαριών, ο κεντρικός προγραμματισμός δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει τα απαραίτητα διαθέσιμα ανθεκτικά κριάρια, δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης καταγραφή των διαθέσιμων γενετικών πόρων και δεν προβλέπεται να γίνει καταγραφή των διασταυρωμένων ζώων που αποτελούν το 95% του εθνικού ζωικού κεφαλαίου.

Χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΚΕΘ επιταχύνοντας τη δημιουργία ανθεκτικών πυρήνων και να υιοθετήσουμε τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης ως προσωρινό μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική